Diecéze – Papež František nově ustanovil apoštolským listem Aperuit illis 3. neděli v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. V mnoha farnostech si připomínali důležitost Písma v životě křesťana a napříč diecézí udělovali kněží při mši svaté požehnání lektorům Božího slova.

„Bůh je přítomen v Božím Slovu, a protože svatí brali Písmo vážně, zásadně změnilo jejich život,“ zdůraznil jesenický děkan Stanislav Kotlář. Konaly se slavnostní průvody, ve kterých se vnášelo Boží Slovo do kostela, jako např. v Ostravě-Přívoze. Zde byli lidé také zváni k ambonu, aby přítomným přečetli svůj oblíbený text z Bible.

V Dobré pozval P. Marek Kozák věřící již v pátek na faru, aby zde prožili osobní setkání s Bohem a Biblí při metodě modlitby zvané Lectio divina. Na víkend připravil do kostela výstavu Biblí, která již také byla v minulosti v ostravské katedrále. „V neděli budeme mít poprvé otevřenou farní kavárnu,“ uzavírá výčet aktivit P. Kozák.

Také v kostele sv. Bartoloměje v Odrách bylo Boží slovo hlavním tématem neděle. Zabývaly se jím děti na svém programu v sakristii, aby pak výsledek své práce předložily Bohu v obětním průvodu. V homilii představil místní farář P. Petr Kuník lidem svitek Tóry, znak neděle Božího slova, a poté požehnal k další službě lektorům i zpěvákům žalmů. Služebníci dostali také dárek v podobě Božího Slova na cestu. Na závěr mše svaté po ohláškách, ve kterých si mohli lidé vyslechnout tipy k prožívání vyhlášeného roku Bible, si u východu z kostela měli vzít Slovo, které je bude provázet po celý rok. Vzadu na stolečcích byla zřízena nabídka Českého katolického biblického díla Biblí různých rozměrů, pro různé věkové kategorie, začátečníky či pokročilé.

Foto: Nela Franková, Jarmila Fussová/Člověk a Víra

Celou fotogalerii z neděle Božího slova v Odrách naleznete zde.

Celou Fotogalerii z neděle Božího slova v Ludgeřovicích naleznete zde.

Pin It