Ostrava – Papež František loni v říjnu při mimořádném misijním měsíci připomněl všem věřícím, že jsou díky svému křtu poslaní hlásat evangelium ve svém okolí. Jak se nám to daří a kde brát inspiraci? Kolem těchto otázek se točil seminář Evangelizace v naší diecézi, který v sobotu 25. ledna uspořádalo Katechetické a pedagogické centrum na biskupství v Ostravě.

Společně přemýšlet, naslouchat si a diskutovat přišlo víc než šedesát lidí. Naprostou většinu z nich tvořili laici ze všech koutů diecéze. Mezi nimi byla i Radmila Šugarová z Paskova, kterou oslovilo společenství nadšených a kreativních věřících: „Nejlepší bylo, že jsme mohli být ve skupinkách a dozvěděli se, jaké zkušenosti mají ostatní. Lidé se chtěli sdílet a bylo to opravdu konstruktivní.“ Pestrost účastníků a jejich zkušeností vyzdvihuje taky o. Petr Smolek z Ostravy – Mariánských hor, který se na přípravě semináře podílel: „Bylo to víc než podařené. Chtěli jsme, aby to bylo interaktivní setkání a aby účastníci poznali, jaké evangelizační aktivity v naší diecézi fungují.“

Postupně se představilo několik projektů, které přivádějí lidi k Bohu. Redemptorista z Frýdku P. František Boldy představil Farní evangelizační buňky. O zkušenostech s Kurzy Alfa v Kopřivnici pak vyprávěl Libor Štefek. Prostor dostali taky zástupci Školy křesťanského života a evangelizace. Svědectví o hlásání Krista v prostředí největší bídy na ostravských ubytovnách přinesli salesiáni a jejich romští spolupracovníci.

Semináře o evangelizaci se zúčastnil taky pomocný biskup Martin David, který ve své přednášce shrnul misijní podněty papeže Františka. Z apoštolské exhortace Evangelii gaudium vybral body, které zasadil do prostředí ostravsko-opavské diecéze. V následné diskusi pak hned několik účastníků volalo po hlubší spolupráci s kněžími ve farnostech na evangelizačním úsilí.

Podle otce Petra Smolka by sobotní setkání mohlo být první vlaštovkou pro podobné akce v děkanátech. Touhu po sdílení se a evangelizační spolupráci na místní úrovni totiž vyjádřili taky někteří účastníci. Na závěr setkání dostal každý příležitost k zamyšlení, jaký bude jeho příští evangelizační krok. Všichni tak mohli odcházet s předsevzetím pro další misijní službu a s přáním, aby se při hlásání evangelia nenechali odradit.

Ondřej Elbel

Fotogalerie: Pavel Zuchnický

Pin It