Ostrava – Pomocný biskup Martin David sloužil ve středu 11. 12. ve Fakultní nemocnici v Ostravě zádušní mši za oběti úterní tragédie.

Původně naplánovaná adventní bohoslužba dostala neplánovaný rozměr a přes dvě stě lidí zaplnilo respirium nemocnice, aby uctili památku těch, kteří v úterý přišli o život, a vyjádřili soustrast pozůstalým.

Společně s biskupem Martinem byli u oltáře také nemocniční kaplani P. Václav Tomiczek, P. Marek Žukowski a trvalý jáhen Zdeněk Uher. Pro příbuzné obětí, pacienty, lékaře, zdravotnický personál a všechny přítomné zaznělo od biskupa Martina ujištění, že na ně Bůh nezapomněl. „Biblická čtení dnešního dne jako by rezonovala s tím, co prožíváme, co se ozývá v těchto chvílích v našich srdcích,“ promlouval k přítomným a pokračoval: „Často je to ta nevyslovená nebo vyslovená otázka: ‚Proč se to muselo stát, proč to Bůh dopustil?‘ Stejnou otázku najdeme v prvním čtení u proroka, napsanou šest století před naším letopočtem, kde zaznívá: ‚Proč Hospodin nedbá o mé právo?‘ Kdybych ji parafrázoval – proč se o nás Bůh nestará? Copak je mu to jedno, co se děje, co se stalo? Musíme to spojit s mnohem mladším čtením v Novém zákoně z Matoušova evangelia: ‚Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím‘. Biskup ujišťoval smuteční hosty, že tak jako přicházely zástupy lidí ze všech stran k malému narozenému Dítěti v jesličkách, což si budeme připomínat o Vánocích, tak k němu mohou i oni dnes přicházet s tím, co nesou v srdcích. „Ať se Bůh svojí láskou a milosrdenstvím dotkne všeho toho, co po včerejšku zůstalo prázdné, zraněné a bolestné,“ řekl v promluvě biskup Martin.

Po mši svaté šel průvod k pamětnímu místu, které před nemocnicí vzniklo. Biskup Martin zde s vedením nemocnice položil věnce a zapálil svíčky.

Po mši svaté šel průvod k pamětnímu místu, které před nemocnicí vzniklo. Biskup Martin zde s vedením nemocnice položil věnce a zapálil svíčky.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra

Celou fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Kázání biskupa Martina Davida:

 

Pin It