Ostrava – V Česku se 3. prosince bude počtvrté slavit světový den dárcovství a dobrých skutků – tzv. Giving Tuesday. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Charita Ostrava k svátku dárcovství připojuje s výzvou „Pomáhejme SPOLU“, kterou věnujeme maminkám a dětem v azylovém domě.

Dárcovský svátek Giving Tuesday Charita Ostrava věnuje maminkám a dětem v azylovém domě sv. Zdislavy v rámci dárcovské výzvy „Pomáhejme SPOLU…“. V charitním domě poskytujeme dočasné zázemí maminkám s dětmi a těhotným ženám, které přišly o bydlení a potřebují podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a šanci zapojit se zpět do běžného života. Tuto službu Charita Ostrava od roku 1994 provozuje v domě, který již nevyhovuje kapacitně, prostorově a neumožňuje přijímat maminky s více dětmi nebo klienty se zdravotním hendikepem.

Díky spolupráci s Městským obvodem Ostrava-Jih se nám podařilo pro azylový dům získat větší objekt, který bude lépe vyhovovat potřebám cílové skupiny klientů. Budova však vyžaduje rekonstrukci včetně bezbariérové úpravy, aby mohla začít koncem roku 2020 sloužit maminkám a dětem. Na webu: www.giving-tuesday.cz/pomahejme-spolu/ se můžete k aktivitám světového dne dárcovství připojit k výzvě Charity Ostrava: Pomáhejme SPOLU…

Giving Tuesday je světový svátek dárcovství, podporuje a oslavuje chuť pomáhat a dělat dobré skutky. Kampaň se koná po celém světě ve stejný den, oslavuje se vždy v úterý následující po dni díkůvzdání a nákupním šílenství na Black Friday. Letos Giving Tuesday připadá na úterý 3. prosince 2019, kdy otevírá charitativní sezónu před Vánoci. V Česku kampaň zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti.

Děkujeme za Vaši podporu a pomáhejme SPOLU…

Zároveň srdečně zveme na tradiční hudebně-benefiční akci z iniciativy ostravských hudebníků – Dárek Jam, která se uskuteční 11. 12. 2019 od 19 h v klubu Zadní vrátka v Ostravě. Každý návštěvník může přinést vánoční dárek pro matky s dětmi v tísni, lidi z ulice v charitním nízkoprahovém denním centru nebo ve startovacích bytech Charitní střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace. Pro lidi v nouzi je možné darovat např. teplé ponožky, rukavice, čepice, bundy, hygienické potřeby, hračky nebo trvanlivé potraviny. Více o akci Dárek Jam na webu Charity Ostrava.  

Ing. Dalibor Kraut, vedoucí útvaru pro vztahy s veřejností Charita Ostrava

Pin It