Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Ježíš se vrátí. To je jistější pravda než tvrzení, že zítra vysvitne nový den. Protože když se Ježíš vrátí dnes, zítra už nový den – tak, jak jsme jej prožívali dosud – nebude.

Když žijeme podle pravdy, tak to, co jsem teď napsal a co vychází z Písma, by mělo mít radikální do-pad na můůj život. Ježíš přijde. Nevíme kdy. Možná za minutu. Co bude se mnou? Jak mohu mít jistotu, že mě nepostaví po své levici?

Apoštol Pavel dává velmi jasný „recept“, jako jí dosáhnut: „Oblečte se v Pána Ježíše Krista“ (Řím 13, 14a). Odpověď je tedy jasná, ale jak ji realizovat? Jak si „obléct Krista“?

Zdá se, že si Pavel protiřečí. V Listě Galaťanům totiž píše: „Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli “ (3, 27).

Ano, při křtu jsem se stal druhým Kristem, úplně jemu podobným, to Pavel vyjadřuje obrazem „oble-čení“ si Krista. No a když mě znovu vyzývá obléct si Krista, vzpomíná před tím činy, které způsobili ne-bo způsobují, že jsem Kristovu podobu ztratil – „skutky tmy: hýření, opilství, smilstvo, necudnost, sváry, žárlivosť“ (srov. Řim 13, 12. 13).

V Pavlových listech se dají najít ještě další “katalogy“ hříchů (viz. např. Gal 5, 19 – 21). Takže už jsem kdysi měl Krista „oblečeného“, ale protože jsem ho ztratil uvedenými a jinými hříchy, musím si ho znovu „obléct“.

Jak se obléká Kristus? Když už jsem pokřtěný, tak je jen jedna cesta – pokání. Uznání svých provinění, jejich vyznání a lítost, přijetí odpuštění (i ve svátosti smíření) a „oblečení“ si Krista jeho přijetím. Nejprve v modlitbě a potom v Eucharistii.

Fajn, mám to za sebou, Ježíš se může vrátit.

A jak si ověřím, že jsem si skutečně oblékl Krista? Velmi jednoduše. Je to uvedené v citátu, který jsem vybral za motto těchto zamyšlení na celý nový liturgický rok. Volám, křičím, říkám: „Ježíš je Pán!“ Ne-mohl by jsem to dělat, kdyby to ve mně nemluvil Duch svatý, kdybych si jeho mocí neoblékl Krista. Bu-deme to v těchto dnech říkat lidem, s nimiž se budeme setkávat. Aby všichni věděti, že jsem si oblékl Krista. Aby toužili být jeho obrazem.

Ježiš je Pán! Řekni to nejprve sám sobě (nahlas) a potom to řekni někomu blízkému.

P.S. Kolik problémů (i v Církvi) by se vyřiešilo, kdyby jsme si denně oblékali Krista a ohlašovali: „Ježíš je Pán!“

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Pin It