Olomouc - Dva bohoslovci, kteří se Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci připravují na kněžství, přiijali v neděli 24. listopadu tzv. kandidaturu. Oba seminaristé před pomocným biskupem Martinem Davidem vyjádřili své rozhodnutí směřování k jáhenskému a kněžskému svěcení. Biskup jejich odhodlání přijímá jako představitel církve a žehná jejich rozhodnutí. 

Svou kandidaturu před biskupem vyjádřili bohoslovec 3. ročníku Ing. Josef Janoušek z brněnské diecéze a bohoslovec 4. ročníku Martin Rypák, který pochází z ostravsko-opavské diecézie. Biskup Martin David v kázání bohoslovce povzbudil k věrnosti v následování Krista. Kandidaturu bohoslovci přirovnávají k zásnubám před svatbou, protože obě strany se vzájemně ujišťují o připravenosti k přijetí a udělení svátosti kněžsví.

"Kandidatura je oboustranný souhlas kandidáta kněžství a jáhenství k následování Krista v jeho kněžské službě a také souhlas církve, která žehná kandidátovi k jeho rozhodnutí," vysvětlil bohoslovec Martin Rypák. 

Na kněžství se ze tří moravských diecézí připravuje v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci ve všech 5 ročnících ve školním roce 2019/2020 celkem 21 bohoslovců. Za olomouckou arcidiecézi je to 7 bohoslovců, za brněnskou 10 a ostravsko-opavskou 4 bohoslovci. Další seminaristé jsou na studiích v zahraničí. V Itálii je v tomto akademickém roce 7 studentů, z toho 1 za ostravsko-opavskou diecézi. Jeden bohoslovec naší diecéze studuje v současné době v Irsku.

Foto: Lukáš Gelnar

KandidaturaOlomouc

Pin It