„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).„

Předobraz: pomazání Davida za krále nad Izraelem.

Naplnění předobrazu: Ježíš na kříži s trnovou korunou projevuje královskou moc – uděluje milost odsouzenci na smrt a dává mu věčný život.

Teologie tohoto obrazu: Pavlův popis Krista jako vládce Božího království, jako toho, kdo přinesl smíření, odpuštění, pokoj. Apoštol říká, že do tohoto království jsme byli přeneseni samotným Bohem Otcem, který „nás vytrhl z moci temnoty“ (Kol 1, 13).

Naše odpověď: „Zaradoval jsem se, když mi řekli: ‚Půjdeme do Hospodinova domu‘“ (Ž 122, 1). Jdeme, protože nás tam čeká Boží pokoj a radost. Už jsme přenesení, ale ještě tam nejsme. Paradox naší víry. „Už“ a „ještě ne“.

Schéma dnešních čtení je poměrně jednoduchá a srozumitelná. Navíc ji velmi jasně doplňuje píseň díkůvzdání této slavnosti: „Ty jsi svého jednorozeného Syna... pomazal olejem velebnosti za večného kněze a krále... podrobil své vládě všechno stvoření...“ Všechno toto by mělo v nás vyvolat radost a nadšení pro blížící se druhý příchod nášeho Spasitele. Možná přijde dnes... Nebo za tisíc roků.

Připravujeme se na tento příchod každý den, chceme, aby mě Ježíš našel „bdít na modlitbách a jásat v jeho slávě“ (2. adventní píseň díkůvzdání). Připravujeme se tím, že se snažíme při každé účasti na mši svasté přijímat Eucharistii, že se sytím Božím slovem, že s Bohem často rozmlouvám, že se s ním snažím setkávat v lidech okolo sebe...

Nevím, zda sis všiml, ale všechny texty v tomto liturgickém roce jsem začínal stejnou věetou. Touto: „Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a). Od této pravdy se všechny texty odvíjeli, ačkoliv jsem to málokdy výslovně vzpomenul. Nyní, když končím další rok psaní těchto zamyšlení, tak to chci zdůraznit: Každá myšlenka v těchto úvahách vychází z pravdy o tom, že Ježíš žije, protože vstal z mrtvých. I dnešní slavnost Krista Krále by byla jen divadlem, kdyby Ježíš nevstal. Ale on vstal! A žije!

Sláva ti, Kriste, Králi věčné slávy!

Převzato a přeloženo do češtiny s laskavým svolením autora a žilinské diecéze z portálu: http://dcza.sk 

Přeložil: Mgr. Bc. Pavel Siuda

Pin It