Ostrava-Hrušov – Mezi věřící a příznivce obnovy kostela sv. Františka a Viktora v Ostravě-Hrušově zavítá v neděli 6. října papežský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo. Velvyslance papeže Františka na hrušovský odpust pozvala Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela, která se již deset let snaží o záchranu kostela na periferii města. Mše svatá celebrovaná nunciem začíná v 10.00 hodin. Společně s nunciem bude koncelebrovat biskup František Václav Lobkowicz.

Do památkově chráněného cihlového kostela v Ostravě-Hrušově však místní zvou nejlépe s hodinovým předstihem. Nejenže si návštěvníci stihnout prohlédnout obnovené vitráže, lavice a další vybavení kostela, ale také se zapojí do modlitby růžence. Společná modlitba začíná v 9.30 hodin.

Papežský nuncius s místními oslaví 120 let od založení farnosti a také uctí více než dvacetiletou snahu hrušovských farníků o záchranu jejich kostela. Hrušovský kostel sv. Františka a Viktora byl zasažen ničivou povodní v roce 1997. Od té doby se stále pracuje na jeho postupné obnově.  V posledních deseti letech s obnovou kostela pomáhá Společnost pro památkovou obnovu hrušovského kostela pod vedením Miriam Prokešové. Spolek se snaží získávat z různých dotací peníze na opravy. Pořádá benefiční koncerty a další aktivity.

Opravena již byla kostelní věž, hodiny, kříž na věži, věžní fiály a zvony. Z posledních akcí je třeba zmínit dokončení restaurování vitrážových oken a kostelních lavic. Farnost má na podporu oprav povolenou veřejnou sbírku na opravy kostela včetně možnosti zasílání DMS zpráv ve tvaru DMS CHRAMSRDCE na tel. čísle 87 777.

Společnosti pro památkovou obnovu hrušovského kostela nechala na nadcházející nedělní odpust vyrobit sedm druhů lázeňských oplatků v Bílé Vodě u Javorníka. A paní Miriam Prokešová připravila pro hosty slavnosti také čtyřstránkový informační leták o historii kostela, jeho obnově a aktivitách, které spolek za dobu své činnosti inicioval. O aktivitách spolku a pozvání nuncia do Ostravy-Hrušova hovořila Miriam Prokešová na stanici Český rozhlas Ostrava v pořadu Host Českého rozhlasu.

Papežský nuncius Charles Daniel Balvo se po mši svaté setká také s místními farníky. Na programu má před svým odjezdem do Prahy ještě odpolední návštěvu v Hospici sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích. Toto charitní zařízení funguje od roku 8. října 2007 a slouží nevyléčitelně nemocným lidem v terminálním stadiu jejich života.

Pin It