Bruntál/ Frýdek - V sobotu 5. října se uskuteční dvě děkanátní poutě za obnovu rodin a nová duchovní povolání, a sice v Bruntále a ve Frýdku. Ve frýdecké bazilice proběhne pouť za účasti pomocného biskupa Mons. Martina Davida.

 

V obou případech půjde o pouť děkanátu do svého sídelního města. Věřící děkanátu bruntálského se ve farním chrámě Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále sejdou v 16.00, aby se pomodlili růženec. Od 16.30 pak bude následovat adorace a v 17.00 bude na pořadu mše svatá sloužená biskupským vikářem pro pastoraci P. Vítem Zatloukalem.

Do frýdecké baziliky se vydají věřící děkanátu Frýdek taktéž v 16.00 na modlitbu růžence. Adorace v něm však začne v 17.00 a poutní mše sv. v 18.00. spolu s kněžími frýdeckého děkanátu ji bude sloužit pomocný biskup Martin David.

 Příležitost ke svátosti smíření budou mít poutníci v obou svatyních od 16.00 hodin.

Pin It