„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Co tě stojí tvé křesťanství? Tuto moji otázku inspiroval svatý Pavle, který Timoteje vyzývá: "Usiluj...bojuj... zmocni se..." (1. Tim 6, 11 – 12). Všechno to jsou činnosti, které nás něco stojí, které si vyžadují energii, odhodlání, čas... Proto tedy otázka: „Kolik tě stojí tvé kresťanství?“

Všimni si, jak popisuje lidi své doby prorok Amos. Používá slova jako bezstarostní, bezpeční, lenošící. A mluví o pohodlnosti, poživačnosti, přepychu. Přitom jsou to ti, kdo žijí blízko Pána, vždyť„žijí na vrchu Sión“ (Am 6, 1a), tam, kde byl chrám. Možná se to přímo týká kněží té doby. Prorok přitom neříká, že je špatné být bohatý, mít se dobře a bezpečně. Ne Bůh jeho ústy mluví o jejich hříchu: „... ale nad zkázou Josefa se netrápí“ (Am 6, 6). Jejich život s Bohem je nic nestál, protože mysleli jen na sebe. Potom ani jejich život v Božích očích nestál za nic. Vydal je do rukou nepřátel.

V podstatě to stejné říká Ježíš v podobenství o boháčovi a Lazarovi (Lk 16, 19 – 31). Boháčovi nevytýka jeho bohatství, ale to, že o nic nebojoval, o nic neusiloval. Měl se dobře a lidé okolo něj mu byli ukradení. Netrápil se nad bídou Lazara.

Takže co tě stojí tvé křesťanství? Když odpovíš, že hodinu v neděli a každý den ráno a večer pět minut recitace nějakých naučených slov, tak tě varuji, že jsi ve velkém nebezpečí! Můžeš se dostat do zajetí. Ďábel už možná natahuje své pařáty...

Křesťanství nás musí stát život! Být křesťanem není jen na hodinu v neděli a na pět minut ráno a večer, ale být křesťanem znamená být jím nepřetržitě. Myslet jako Boží dítě, mluvit jako Boží dítě, konat jako Boží dítě.

Rozměnit si to na drobné musíš sám. Připomenu jen to, co říká prorok Amos: „... ale nad zkázou Josefa se netrápí.“ Bolí tě, že tvůj soused, tvůj kolega v práci, tvůj spolužák nebo tvůj učitel, starosta obce nebo předseda vlády nežije s Kristem? Že je v nebezpečí věčného zatracení? Mělo by. V různém stupni, podle toho, jaký k nim máš vztah, ale mělo.

Aby o tobě neplatila prorokova slova spolu s následky („běda těm... půjdou do zajetí“). Bůh se tě jednou bude ptát na lidi, kteří okolo teba žili: „Kde je tvůj bratr?“ Co odpovíš? Že si neměl čas, protože jsi hodoval, pracoval, koukal na televizi, popíjel...?

Takže zkus si tuto otázku položit dnes, napiš si na ni svoji podrobnou odpověď a polož si ji znovu za týden. Když se  budeš celý týden snažit, když budeš bojovat, zjistíš, že být křesťanem stojí velmi hodně. Celý tvůj život. Ale stojí to za to! Budeš žít věčně, v radosti.

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze http://dcza.sk

Překlad: Pavel Siuda

 

Pin It