Limburg/Německo – P. Richarda Henkese lze od neděle 15. září vzývat jako blahoslaveného a uctívat jako mučedníka. Kurt kardinál Koch z vatikánské kurie beatifikoval kněze z řeholního společenství pallotinů v limburgské katedrále. Před shromážděním okolo 1500 věřících přečetl dopis papeže Františka, který jej prohlásil blahoslaveným. Takto o události informuje diecéze Limburg na svých internetových stránkách.

Svatý otec v dopise označil Richarda Henkese „hrdinným svědkem křesťanské lásky“ a „neohroženým kazatelem evangelia“. Jako vězeň nacistického koncentračního tábora Dachau se otec Henkes dobrovolně vzdal svého života kvůli službě spoluvězňům trpícím tyfem. Uvězněn byl za kritiku nacistického režimu ve svých kázáních. Jeho pamětní den byl ustanoven 21. únor. Tedy den před jeho mučednickou smrtí - 22. února 1945.

Událost, jakou zažil Limburg, dosud historie nepamatuje. Společně s diecézním biskupem Georgem Bätzingem a generálním rektorem pallotinů Peterem Jacobem Nampudakamem slavilo tuto slavnost společně s věřícími řada dalších biskupů z Německa a jiných zemí světa. Z České republiky se blahořečení zúčastnili ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David a olomoucký světící biskup Antonín Basler. Přítomni byli také představení a členové dalších řeholních společenství, ale také řada politiků včetně ministrů některých spolkových zemí.

Kvůli velkému zájmu byla událost přenášena z prostoru katedrály také do městského kostela. Sledovat ji mohli ale i diváci u televizních obrazovek. Přímý přenos nabídla také televize Noe. Mezi přítomnými věřícími bylo okolo 250 hostů z České republiky, kde P. Richard Henkes naposled působil. Porozumění mezi Němci a Čechy leželo knězi na srdci. Rodné město nového blahoslaveného Ruppach-Goldhausen udržuje s českými Strahovicemi partnerství. Toto přátelské pouto se vytvořilo během procesu beatifikace, který v roce 2003 zahájil emeritní biskup Franz Kamhaus. Ten se rovněž osobně zúčastnil slavnostní beatifikace. Papež František uznal mučednictví P. Henkese v prosinci loňského roku.

Slovo Boží nejen hlásal, ale také žil

Kurt kardinál Koch označil ve svém kázání P. Henkese jako „Mučedníka lásky k bližnímu a lásky ke Kristu“. Láska, oběť a kříž: tyto pojmy jsou neoddělitelně spojeny s životem a prací pallotinského kněze, který sám sebe označuje za „kněze oběti“ a dosvědčil to svým životem s oddaností k smrti kvůli jiným lidem. Nejen, že četl a vykládá slovo Boží, ale žil jako "Ten, kdo nese kříž za jiné“. A uvědomil si velmi brzy a jasně, že Národní socialistická ideologie je neslučitelná s křesťanským pojetím člověka. Proto se Henkes opakovaně dostal do konfliktu s nacistickým režimem, byl vyslýchán Gestapem a nakonec uvězněn, nejprve v izolaci v Ratiboři a později v Dachau.

Skutečnost, že se blahořečení slaví na svátek Povýšení sv. Kříže, označil kardinál Koch za velmi vhodné. Otec Henkes obětoval svůj život Kristu, a tak získal podíl na kříži Ježíše Krista. Henkes je mimořádně důvěryhodným svědkem tohoto svátku a jeho významu. Kříž je projev největší lásky Boží k nám lidem. A je to také nejjasnější znamení toho, že Ježíš nám lidem nevyznává lásku jen slovem, nýbrž že za svou lásku zaplatil podstatně vyšší cenu, když na kříži za nás lidi prolil krev a dal nám ten nejcennější dárek, což je život věčný. Otec Henkes následoval Ježíše v tomto "velkém mučednictví". Stejně jako Ježíš neusiloval o mučednictví, neboť "křesťanské mučednictví není v žádném případě poznamenáno touhou po smrti a pohrdání životem; jeho rozhodujícím rysem je spíše láska.

Celý text homilie Kurta kardinála Kocha je k dispozici v českém překladu zde.

Překonání hranic a svědectví Boží lásky

"Velkým darem od Boha a povzbuzením" označil beatifikaci představený pallotinů otec Jacob Nampudakame. "Všude a beze strachu se postavit za křesťanskou víru svědčit s nekonečnou Boží láskou všem lidem, zejména pronásledovaným, slabým a nemocným". Henkes je zářný příklad, který promlouvá do celého světa, a staví se za důstojnost člověka. Je také stavitelem mostů mezi Čechy a Němci a učí nás překonat národnostní a etnické hranice a postavit se za mír mezi národy.

"Tohle promění naše srdce."

Také pro limburgského biskupa Georga Bätzinga je příklad pallotinského kněze povzbuzením. "Jeho odhodlání, jeho odhodlání k evangeliu, pravdě a usmíření nám ukazuje směr. Toto je mimořádný den pro církev,“ řekl už na přivítanou v katedrále: "co se tu dnes děje, to promění naše srdce, ale je to také znamením pro církev na celém světě.“ Diecézní biskup také napsal pastýřský list k beatifikaci. Píše v něm o jeho následování ve smyslu pro pravdivost a vnitřní svobodu.

Biskup Bätzing a Irmgard Scholz z Lahnsteinu složili píseň o Richardovi Henkesovi. Paní Scholz napsala texty a biskup složil melodii. V písni se zpívá: „Přes uvěznění, nelidskost a utrpení, vždycky chce dávat lásku, dobrovolně pečuje o smrtelně nemocné, jim dává svůj život.“ Píseň u příležitosti blahořečení je k dispozici také v češtině. Otextoval ji olomoucký emeritní světící biskup Josef Hrdlička.

Zdroj informací: Bistum Limburg

Foto: Mons. Martin David

Pin It