Frýdek-Místek/Jeseník - V sobotu 7. září se uskuteční dvě děkanátní poutě (děkanátů Ostrava a Jeseník) za obnovu rodin a nová duchovní povolání, a sice ve Frýdku a v Jeseníku. Ve frýdecké bazilice bude sloužit poutní mši sv.  Mons. Martin David.

 

 

V rámci prvosobotních děkanátních poutí za nová kněžská a řeholní povolání se 7. září na dvou místech diecéze sejdou věřící dvou děkanátů.

Do frýdecké baziliky se vydají věřící děkanátu ostravského, aby se od 16.00 hodin pomodlili růženec a následně od 17.00 hodin adorovali Krista při výstavu Nejsvětější Svátosti. V 18.00 hod. pak začne mše sv., celebrovaná pomocným biskupem Martinem Davidem a koncelebrovaná kněžími ostravského děkanátu. Příležitost ke svátosti smíření budou mít poutníci od 16.00 hodin.

Ve stejný den a ve stejnou hodinu se v Jeseníku sejdou věřící z jesenického děkanátu, přičemž program jejich pouti v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude co do času maličko odlišný, a sice: v 16.00 hod. modlitba růžence, v 16.30 adorace a v 17.00 hod. začne mše svatá, sloužená biskupským vikářem pro pastoraci P. Vítem Zatloukalem.

Na fotografii je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku.

Pin It