„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

„Mějme oči upřeny na Ježíše“ (Žid 12,2). Toto je způsob, jak dosáhnout svatosti, jak získat věčný život s ním. Oči upřeny na Ježíše.

Ale na jakého Ježíše? Když si přečteš či poslechneš dnešní evangelium, tak zjistíš, že Ježíš není krásný muž s dlouhými vlasy ze zbožných obrázků, ale bojovník, rozsévač nepokoje; ten, který způsobuje rozdělení, dokonce přímo v rodině. Umíš si představit Ježíše, jak přichází do chrámu a tichým hláskem laskavě prosí kupce a prodavače, aby odtamtud odešli? Ne, Ježíšův hlas hřměl jako hrom a jeho bič byl skutečný a rozdával bolestné rány (srov. Jan 2,15). Umíš si představit, jak Ježíš u Lazarova hrobu šeptem poroučí smrti? Ne, Písmo praví, že zvolal mocným hlasem (Jn 11,43). A co bouřka na moři? I té pohrozil, neprosil ji! To je náš Ježíš. S laskavým pohledem a milosrdným srdcem, ale nekompromisním vůči zlu a hříchu.

 

My rádi následujeme Ježíše něžného a laskavého. Tím si pak omlouváme svoji slabost a kompromisy s hříchem, protože i my přece musíme být něžní a laskaví. Ale když víš, že tvůj život je bojem proti ďáblu a hříchu, tak musíš mít v prvé řadě před očima a v srdci Ježíše, hrozného ve své moci a síle, kterou ďábla porazil. Ďábel od tebe neuteče, jestliže nebudeš vnímat a mít v sobě Ježíše a jeho moc.

Proč je naše křesťanství často bezzubé, ochablé, jaksi bez síly a moci? Proč Pavel Timotejovi napsal, že lidé v posledních časech „budou sice navenek ukazovat zbožnost, ale ve skutečnosti ji mít nebudou“ (2 Tim 3,5). Protože jsme neodhodili „všechno, co by nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se (člověk) snadno zaplete“ (Žid 12,1).

Tak dost bylo hříchu! Vstaň a hned teď odhoď všechnu přítěž, která ti brání být jako Ježíš; která ti brání pustit Ježíše natrvalo do svého života! Rozměň si to na drobné – je tvou přítěží televize, počítač, alkohol, porno, pomluvy, nakupování, móda, hudba…? To vše dnes odhoď a otevři srdce Ježíšovi, ať se on, mocný, stane vládcem tvého života. (Kdysi jsem podlehl strategické počítačové hře. Odhodil jsem ji tím, že jsem si ji z počítače vymazal a už nikdy znovu nenahrál.)

Co však s časem, který získáš tím, že odhodíš zmiňovanou přítěž? Zeptej se Ježíše, jak máš získaný čas využít. Poslouchej ho a pak jednej. Možná tě přitom budou chtít zabít – jako Jeremiáše. Věz však, že tak budeš mít jistotu, že jsi na správné cestě.

S laskavým svolením autora a žilinské diecéze http://dcza.sk

Překlad: P. Dr. Marcel Puvák

Pin It