Svatý Antonínek - Ke konci prázdnin neodmyslitelně patří děkovná pouť na Svatém Antonínku. Při mši svaté 25. srpna poděkují věřící za úrodu a přijatá dobrodiní. Poutní areál se rozzáří barvami lidových krojů a různými plody z našich polí a zahrádek. V 9.00 bude mši svatou sloužit P. Miroslav Reif, farář z Ostrožské Lhoty, a hlavní mši svatou v 10.30 pak bude celebrovat Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský. Svátostné požehnání proběhne v 14.00 v kapli.

Krojované procesí vychází v 9.30 od farního kostela v Blatnici.

Po požehnání následuje kulturní vystoupení. Z nedalekých Kozojídek přijede folklorní ženský sbor Jahoda. Hudbou a zpěvem je doprovodí a podpoří místní dívčí kapela.

Díky ženskému pěveckému souboru Půtnice z Blatnice, Babinci z Kozojídek a dalším „ochotníkům a komparzistům“ se návštěvníci budou moci v duchu přenést o 200 let zpět. Navodí jim atmosféru dávných tržišť a jarmarků a zazpívají starou kramářskou píseň „Při Blatnici šťastné místo“. Právě tato píseň byla složena k oslavě obnovy poutního místa a na jarmarcích se tak lidé dozvídali, že poutní místo opět ožilo. Mohli navázat na tradici svých babiček a stařečků a opět putovat na Svatý Antonínek ...

Během odpoledního programu si budou moci děti vyrobit v dílničce něco pěkného na památku z pouti.

Ilustrační foto: Iva Bužková/Člověk a Víra

Pin It