Ostrava - Farnost Ostrava-Přívoz oslaví 25 let od příchodu řádu paulínů. Čtvrt století přítomnosti řeholníků v Ostravě si připomene farnost společně s oslavou 120. výročí od posvěcení kostela Neposkvněného Početí Panny Marie při nedělní mši svaté s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Bohoslužba začíná v 10.30 hodin. Řád paulínů má sídlo v Čenstochové a jeho historie sahá až do 13. století.

Prvním knězem, který před 25 lety do Ostravy přišel, byl P. Bogdan Stępień OSPPE. Fara v Ostravě-Přívozu se stala prvním českým klášterem paulínů a místem pro život komunity kněží původem z Polska. Charistmatický kněz se kromě vedení farnosti rovněž zapojil také do pastorace Romů a rozvinul spolupráci s přívozskou komunitou sester Misionářek lásky. Od roku 2017 působí v Plzni, kde byli paulíni pozváni k vedení duchovní správy farnosti Plzeň-Bory.

Řád svatého Pavla Prvního Poustevníka (latinsky Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae) je žebravým řádem, původně poustevníků a mnichů založený ve 13. století v Uhersku. Jméno řád převzal po poustevníku sv. Pavlu z Théb.

Charakteristické odznaky řádu jsou: hábit z bílého sukna, škapulíř s cingulem a kapucí bílé barvy. Nošení hábitu, avšak hnědé barvy s bílým kloboukem, povolil papež již v roce 1342 pro odlišení od toulavých „mnichů“. Heslo řádu zní „Solus cum Deo solo“ (tj. „Být sám jen s Bohem“).

Náplní činnosti řádu je rozjímání (kontemplace) a pastorace. Klade se velký důraz na vzdělání. Konventuálové se nazývají fratres professi a dělí se na kněze (clerici monachi) a laické bratry. Dříve bylo generální řádové studium ve městě Lepoglava v Chorvatsku. Pro řád je typická úcta k Panně Marii, v jeho správě je mnoho mariánských poutních míst. Vedení řádu dnes sídlí v polském klášteře Jasná Hora (Jasna Góra) v Čenstochové. Ve světě nyní existuje nejméně 34 klášterů řádu, v nichž žije okolo 400 mnichů, z toho 200 je kněží.

Řád působil na území České republiky již ve středověku. První poustevna stála v Přední Výtoni(Hejrov) před rokem 1420. Klášter s kostele sv. Josefa v Obořišti byl založen z daru Tomáše Jana Pešiny z Čechorodu v roce 1670. Povolení ke stavbě vydal císař Leopold I. roku 1678, stavba byla dokončena roku 1685. Klášter však zrušil císař Josef II v roce 1786. Klášter v Ostravě-Přívoze se v roce 1994 stal prvním místem působení paulínů od josefínskýh reforem v České republice.

Foto: Farnost Ostrava-Přívoz

Zdroje k přípravě textu článku: Wikipedia.org

Pin It