Maria Hilf - Duchovní správa poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor (Maria Hilf) zve na hlavní pouť, která se uskuteční v sobotu 10. srpna. Mše svatá začíná v 11.00 hodin a hlavním celebrantem bude P. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání.

 

Program bude zahájen v 10.30 hodin, kdy se začnou poutníci modlit růženec. V 11.00 hodin následuje mše svatá, sloužit ji bude P. Adam Rucki. Duchovní program zakončí ve 14.00 hodin mariánská pobožnost a svátostné požehnání.

Pin It