Jablunkov - Sestry alžbětinky z Jablunkova zvou v pátek 2. srpna do svého kláštera na tradiční pouť porciunkule. Tento svátek si připomínají na začátku srpna řeholní společenství spjatá s františkánským řádem a je spojen s udílením plnomocných odpustků. Slovo „porcinkule“ je také zlidovělým názvem pro svátek Panny Marie Andělské slavený 2. srpna.

Pouť porciunkule v Jablunkově 2. srpna 2019

Duchovní obnova ve dnech 28. až 31. července v klášterním kostele

čtvrtek 1. srpna

17.00 adorace, příležitost ke svátosti smíření

18.00 mše sv. s nešporami

pátek 2. srpna 2019

příležitost ke sv. zpovědi v klášterním kostele během dne od  5.30-11.00 a od 17.00-18.00

Mše svaté:

6.00 (česky)- v kostele

8.00 (slovensky) -na klášterním nádvoří

9.30 (česky) -na klášterním nádvoří (biskupský vikář pro duchovní povolání Mons. Adam Rucki)

11.00 (polsky) - podle počasí (P. Roman Czudek, rektor české koleje Nepomucenum v Římě)

18.00 (polsky) - děkovná mše svatá

V tento den si sestry připomínají také 87. výročí posvěcení kostela.

Během dopoledne bude možnost zakoupit občerstvení.

Pin It