Stonava -  Až ze vzdáleného Lvova přicestoval do Stonavy na Karvinsku prelát Jan Nikiel, jehož pozval místní duchovní správce na poutní slavnost ke sv. Maří Magdaleně. Lvovský domský farář působí na Ukrajině od roku 1991 a během kázání při nedělní pouti (21. 7.) zavzpomínal na začátky svého působení v této zemi.

„Prelát Nikiel působí ve lvovské oblasti téměř třicet let a lidem na pouti popsal situaci katolíků v této zemi v době Sovětského svazu i po jeho pádu a postupnou obnovu katolických farností,“ uvedl stonavský farář P. Dr. Dr. Roland Manowski-Słomka.

„Když přišel v roce 1991 na Ukrajinu, tak v každém městě našel rozbitý kostel. V jednom byla zaparkována parní lokomotiva, v dalším kostele byla autobusová zastávka a v presbytáři se čepovalo pivo. V jiném kostele zase byl sklad obilí,“ řekl stonavský farář, který slova hosta potvrzuje i ze své zkušenosti. „Například z velkého kostela sv. Maří Magdaleny ve Lvově se během doby Sovětského stal varhanní sál, který je tam dodnes,“ dodal kněz.

Lvovský farář vyprávěl příběhy svých farníků o tajných katolických svatbách, kdy si snoubenci slibovali lásku, úctu a věrnost pod rouškou noci nebo o skupinkách dětí, které tajně přicházely do kostela přijmout poprvé Tělo Páně. „Lidé v té době měli kostel vzdálený 300 km a mohli se na bohoslužby dostat maximálně tak jednou za měsíc. Ti, kdo to měli do kostela do 50 kilometrů, to považovali za čest, že mohou na mši svatou dojet každou neděli,“ doplnil P. Dr. Dr. Roland Manowski-Słomka.

Foto: Farnost Stonava

 

Pin It