Stonava - Farnost Stonava na Karvinsku žije v těchto měsících opravou fary. Podařilo se již opravit plot a stříšku nad vchodem do objektu. Nyní se duchovní správce P. Dr. Roland Manowski-Słomka pouští  do oprav okapů, fasády i zvelebení okolí farní budovy. S opravou mohou finančně pomoci nejen místní farníci, ale prakticky každý. Farnost má pro účely oprav povolenou veřejnou sbírku.

„Budova fary ve Stonavě je velká, hodně toho pamatuje a vyžaduje opravy,“ vysvětlil místí farář a dodal, že peníze na opravu fary mohou darovat nejen místní farníci, kteří již léta podporují také opravu památkově chráněného kostela.

„Jsme nuceni hledat pomoc u všech lidí dobré vůle a u organizací, které nám mohou a chtějí pomoci. Jednou z forem pomoci je veřejná sbírka,“ řekl otec Roland. „Budeme vděční za každý dar, díky kterému budeme moci zachovat krásu dědictví našich otců i pro další generace,“ dodal kněz.

Finanční dary lze zasílat přímo na speciálně zřízený bankovní účet, který byl pro účely veřejné sbírky zřízen:

115-8852980287/0100

Veřejná sbírka je v souladu se zákonem schválena KÚ MSK pod číslem MSK 41028/2019; VŽ/7422/2019/Bar ze dne 22. 3. 2019.

Více informací k opravě a fotografie na http://farnoststonava.tode.cz/

Foto: Snímek z opravy stříšky nad vchodem do stonavské fary/Zdroj: Farnost Stonava

Pin It