Dětmarovice – Úcta ke sv. Maří Magdaleně je na Karvinsku spojena s patrociniem dvou farních kostelů. O víkendu budou poutní slavnost slavit nejen ve Stonavě, ale také v Dětmarovicích. V neděli 21. července bude hlavním celebrantem a kazatelem ředitel Radia Proglas Mons. Martin Holík.  

Dětmarovická pouť začíná již v sobotu 20. července v 19.30 hodin v kostele sv. Maří Magdaleny ztišením před Eucharistií a modlitbou za Dětmarovice.

Nedělní slavnost začíná v 10.00 hodin. Mši svatou bude celebrovat místní duchovní správce P. Marcel Puvák společně s ředitelem Radia Proglas P. Martinem Holíkem. Hudbou a zpěvem poutní bohoslužbu doprovodí schola z Nového Bohumína.

Při mši svaté bude mimořádná sbírka na opravu varhan, která ve farnosti Dětmarovice probíhá již druhým rokem.

Pin It