Ostrava – Na výlet do Ostravy a Frýdku jako součást kněžských rekolekcí se v úterý 18. června vydalo 16 duchovních ze slovenského děkanátu Nové Mesto nad Váhom. Na programu měli mši svatou s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem, besedu s oběma biskupy, prohlídku katedrály, televize Noe a cestu do Frýdku, kde navštívili poutní baziliku Navštívení Panny Marie.

Kněží si návštěvu Ostravy vybrali záměrně. Chtěli poznat průmyslové město s hornickou minulostí a také sídlo nové ostravsko-opavské diecéze. „Již více než deset let organizujeme výjezdové rekolekce na různá místa na Slovensku, byli jsme již také v Rakousku, na Moravě, ale i v Praze,“ uvedli kněží při besedě s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem.

Letos chtěli poznat Ostravu, kterou ve svých představách dosud viděli jako město plné kouřících komínů a těžních věží šachet černouhelných dolů. Čisté centrum města, moderní budova biskupství, opravené kostely a množství zeleně, kaváren a restaurací uvedli slovenské kněze v realitu Ostravy 21. století.

Jejich zájem se během rozhovoru s oběma biskupy soustředil na zakládání diecéze, počty kněží, statistky počtu věřících a religiozitu v oblasti. Hosté z trnavské arcidiecéze se tak dozvěděli, že v současné době působí v ostravsko-opavské diecézi 15 kněží ze Slovenska, z nichž jsou tři řeholníci.

Slovenští kněží se také zajímali o církevní restituce, téma sexuálního zneužívání, počet školských zařízení, zájem o duchovní povolání, počty novokněží nebo i o to, zda máme v diecézi nějakého charismatického kazatele nebo zda zde rozvíjejí svou činnost různé nové evangelikální církve nebo třeba budhisté.

Duchovním ze Slovenska se líbilo, že je v ostravsko-opavské diecézi určený biskupský vikář pro pastoraci duchovních, a také, že v Ostravě-Radvanicích fungují v rámci obecně prospěšné společnosti Trendum nabídky vzdělávacích seminářů pro kněze a pastorační pracovníky.

Děkanát Nové Mesto nad Váhom patří do trnavské arcidiecéze, má 16 farností, v nichž působí celkem 22 kněží. Jednotlivé farnosti leží v trenčianském kraji. Do děkanátu patří farnosti Adamovské Kochanovce, Beckov, Bošáca, Bzince pod Javorinou, Čachtice, Horná Streda, Hrádok, Hrachovište, Modrová, Moravské Lieskové, Nová Ves nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Pobedim, Podolie, Považany a Stará Turá.

Pin It