Diecéze - Slavnost Těla a Krve Páně tradičně doprovázejí Božítělové průvody, jejichž účastníci opustí v případě příznivého počasí své kostely, aby účastí na nich veřejně vyznali víru v eucharistického Krista. V některých farnostech se tak stane ve čtvrtek 20. 6., v jiných přesunou slavení na neděli 23. 6., v některých farnostech povedou eucharistická procesí kolem kostela, v jiných spojí dva kostely, potažmo dvě obce.

 

V Tiché spojili slavnost Těla a Krve Páně se slavností Nejsvětější Trojice a v průvodu kolem kostela prosili za farnost a obec již v neděli 16. června. V dalších farnostech se na tuto slavnost teprve chystají. 

 

V Třinci začne ve čtvrtek 20. 6. eucharistický průvod již před mší sv., a to v 16.20. Projde kolem kostela a po jeho skončení bude od 17.00 následovat bohoslužba.

Ve stejnou hodinu začnou mše sv. v Hrčavě a Koutech, avšak Božítělový průvod kolem kostela se bude konat až po jejich skončení, tak jako ve všech dalších farnostech. Jako např. v Bolaticcíh, kde bude zakončen u kaple sv. Mikuláše.

Rovněž tak v 17.00 bude znamením kříže zahájena mše sv. v Hlučíně, která sice skončí závěrečným požehnáním, ale poté hned vyjde Božítělový průvod ke čtyřem kaplím ve městě.

Božítělový průvod spojí po mši sv., jejíž začátek je stanoven taktéž na 17.00, farnosti Hať a Darkovice.

Dva kostely – farní a kostel sv. Marka – propojí eucharistické procesí v Karviné po mši sv. začínající opět v 17.00 a také v Místku, kde vyjde z farního chrámu sv. Jana a Pavla, zamíří ke gymnáziu a dále na náměstí Svobody směrem do kostela sv. Jakuba.

Identický začátek bude mít i mše sv. v Pohoři, po jejímž skončení budou věřící následovat Krista v Eucharistii napříč obcí.

To Hradcem nad Moravicí a Ostravou-Třebovicemi projde Ježíš v Nejsvětější Svátosti po mších sv., jež započnou v 17.30.

Příležitost k veřejnému vyznání víry ve skutečnou přítomnost Krista v Eucharistii si nenechají ujít ani frenštátští věřící, kteří po mši sv. začínající taktéž v 17.30 projdou svým městem z kostela sv. Jana Křtitele do kostela sv. Martina.

Další Božítělové průvody opustí chrámové prostory po mších sv. zahájených úderem 18. hodiny. Tak tomu bude v Domaslavicích, Čeladné, Kozlovících, Kobeřicích, Kravařích, Bukovci, Písku, Jablunkově, Šilheřovicích či ve frýdecké bazilice.

V Krnově spojí procesí ze slavnosti Těla a Krve Páně farní chrám sv. Martina s kostelem minoritským (Narození Panny Marie), v Opavě pak chrám sv. Vojtěcha rovněž s kostelem minoritským (Svatého Ducha).

V Ostravě-Zábřehu budou věřící následovat svého Spasitele zhruba ve stejnou dobu v průvodu kolem své svatyně a na jiném místě v Ostravě – v katedrále – se spojí věřící z farností Moravská Ostrava, Slezská Ostrava, Mariánské Hory, Hrabůvka, Vítkovice, Přívoz a od Dona Boska, aby vyšli v eucharistickém průvodu s oběma svými biskupy a kněžími svých farností do kostela sv. Václava, kde bude průvod zakončen zpěvem Te Deum a svátostným požehnáním.

Jako poslední vyznají Krista ve čtvrtek veřejně v Bílovci, kde obejdou v procesí svůj farní chrám po mši sv. začínající v 19.00.

 

V sobotu 22. 6. se uskuteční eucharistický průvod kolem kostela ve Svobodných Heřmanicích (po mši sv. zahájené v 17.00), ty další pak v neděli 23. 6.

 

Nejprve v Kuníně, kde začne mše sv. v 8.00.

O půlhodinu později bude zahájena mše sv. s následným Božítělovým průvodem v Mořkově a v 8.45 v Opavě-Komárově.

Čtyři oltáře kolem kostela v Ostravě-Plesné budou připraveny po mši sv. započaté v 9.00, kdy začíná mše sv. i v novojičínském kostele Nanebevzetí Panny Marie, z nějž vyjde průvod Božího Těla přes náměstí do kostela Nejsvětější Trojice, kde bude slavnostním požehnáním zakončen.

Po nedělní „desáté“ se věřící přiznají ke svátostnému Kristu účastí na procesích v Jeseníku, v Závišicích a Šenově u Nového Jičína a po mši sv. začínající v 10.30 projde eucharistický průvod i hukvaldskou zámeckou zahradou.

Specifikem nedělního pořadu Božítělových průvodů budou i dvě pouti do kostelů zasvěcených právě Božímu Tělu. Stane se tak v Jablunkově, kde po české mši sv. se začátkem v 9.00 vyjde procesí na místní náměstí, a také ve Staré Červené Vodě, kde procesí obejde kostel po mši sv. začínající v 10.00.

 

Ilustrační foto převzto z webu farnosti Tichá.

Pin It