Ostrava - Tématem 12. diecézního setkání seniorů 28. 5. byl odkaz kardinála Josefa Berana. Na jeho postavu navázal i při mši svaté pomocný biskup Martin David.

„Po občerstvení duše při mši svaté, občerstvení těla v prostorách biskupství, jsme měli možnost občerstvit ducha při neopakovatelném koncertě Dvořákových skladeb v podání Mgr. Pavla Kozla,“ popisuje průběh setkání jedna z organizátorek Lenka Putzlacherová. Hudebník při úvodu každé skladby propojil skladby Antonína Dvořáka s životem kardinála Berana. Poté následovala přednáška s prezentací o životě Josefa kardinála Berana v podání Stanislavy Vodičkové z Ústavu pro studium totalitních režimů. "Domů jsme si odnesli nejen spoustu krásných zážitků - duchovních i kulturních, rozšířených obzorů poznání a poučení, ale také vědomí, že 'jsme v rukách Božích'", uzavírá organizátorka.

Setkání připravilo Biskupství ostravsko-opavské společně s Centrem pro rodinu a sociální péči.

Foto: Lucia Petrůjová

Pin It