Maria Hilf - Diecézní pouť rodin hostilo v sobotu 11. května poutní místo zasvěcené Panně Marii Pomocné - Maria Hilf u Zlatých Hor. Na mši svatou, kterou celebroval biskup František Václav Lobkowicz, dorazilo okolo 500 poutníků. Bohoslužbu s biskupem koncelebrovalo okolo 20 kněží z celé diecéze. 

"V homilii biskup Lobkowicz vyzvedl zásadní význam rodiny - jako trvalého svazku muže a ženy - na stabilitu církve, státu i celé společnosti. Rovněž připomněl povinnost státu a manželů chránit lidský život od početí do přirozené smrti," popisuje událost na stránkách děkanátu Jeseník Václav Dvořák, který se na pouť vypravil ve skupině poutníků jesenického děkanátu. 

Letošní pouť rodin byla pod taktovkou děkanátu Ostrava. Proto také mši svatou a dalším programem provázela zpěvem a hudbou schola z děkanátu Ostrava. O doprovodný program se postaralo ostravské Centrum pro rodinu a sociální péči. Ve svých stáncích nabízeli trička s prorodinnými motivy a nechyběli ani různé soutěže a nabídka tvořivých dílniček. Pouť byla zakončena svátostným požehnáním. 

Více k události a fotografie najdete zde.

Úvodní foto: Václav Dvořák, děkanát Jeseník

Fotogalerie: archiv Centra pro rodinu a sociální péči

Pin It