Ženklava u Nového Jičína: V okolí Ženklavy u Nového Jičína se v sobotu 4. 5. konal již 29. ročník Tání ledů. Pro malé děti s rodiči i starší děvčata připravili dobrovolníci uprostřed jarní přírody tři trasy rozdělené podle věku, na kterých se účastníci mohli učit vstřícnosti, odvaze překonávat strach i těžkosti.

Pro více než sto dětí připravila Obecně prospěšná společnost Dlaň životu ve spolupráci s 3. oddílem skautského střediska Pagoda v Novém Jičíně aktivity, které mají dívkám pomáhat zorientovat se v různých životních situacích a najít v nich správné řešení. Celou akci před tím svěřili do Božích rukou při mši svaté a vydali se na ‚cestu‘, na které se podílelo 112 dobrovolníků. „ V cíli se sešli všechny děti i pomocníci z tras a po malém občerstvení společně zakončili den plný nových přátelství a dobrodružství,“ rekapituluje ředitelka společnosti Marcela Holeňová.

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu pracuje s vědomím, že každý má právo na život a lidský život je hoden ochrany již před narozením, nabízí společnost pomoc a ubytování těm matkám, kterým se přijetí počatého života tak zkomplikovalo, že přemýšlejí nad jeho ukončením.

V rámci uvedených obecně prospěšných služeb společnost poskytuje sociální službu Azylový dům pro těhotné ženy v tísni a další služby v oblasti podpory rodiny.

Foto: Archiv Dlaň životu

 

Pin It