Studénka - Na výstavu věnovanou odkazu Františka kardinála Tomáška, se můžete vypravit až do konce října do Studénky. V místním zámku jsou k vidění exponáty zapůjčené ze sbírek pražského arcibiskupství i soukromých archivů. Výstavu slavnostně zahájil současný pražský arcibiskup a primas český kardinál Dominik Duka. Součástí blížících se oslav 120. výročí od narození kardinála Tomáška byla ve středu 1. května mše svatá v místním farním kostele sv. Bartoloměje.

František kardinál Tomášek se narodil ve škole jen kousek od kostela, kde byl pokřtěn a kde také po svém kněžském svěcení v roce 1922 sloužil primiční mši svatou. Jeho kroky po této bohoslužbě jistě směřovaly na hřbitov, kde byl pohřben jeho otec. Místní nadučitel a varhaník zemřel v roce 1906, tehdy bylo pozdějšímu kardinálovi pouhých šest let.

Fotky z dětských let, rodinné fotografie, studentské období a čas bohosloveckých studií, dokumentují první desetiletí života Františka kardinála Tomáška, který se dožil 93 let. Jeho životní osudy kopírují osudy českého národa 20. století. Ve své roli představitele pronásledované katolické církve se stal silnou osobností a autoritou. „Jeho život jakoby kopíroval společenský a politický život této země. Narodil se ještě za C. K. monarchie, zažil budování 1. republiky a odpor proti církvi. Aktivně se zapojil do obnovy katolické církve v Československu ve 30. letech svou dlouholetou praxí katechety. Stal se docentem i profesorem, poznal okupaci, 50. léta,“ popsal základní momenty první poloviny života rodáka ze Studénky.

Před blížícím se pronásledování církve jej na biskupa tajně vysvětil 14. října 1949 olomoucký arcibiskup Josef Matocha. Tomášek si zvolil biskupské heslo „Laxabo rete – spustím sítě“. Citát z Lukášova evangelia uplatňoval i době svého zatčení (23. 7. 1951) a věznění v koncentračním táboře pro kněze v Želivi. Často byl posílán na nucené práce do kamenolomu. Propuštěn byl až po téměř třech letech 28. 5. 1954. Následně mu bylo povoleno působit jako administrátor farnosti Moravská Huzová nedaleko Štěpánova u Olomouce. (1954-1965).

Biskupskou službu mohl naplno rozvíjet až od roku 1965, kdy byl po složitých jednáních mezi římskokatolickou církví a vládou Československé socialistické republiky jmenován apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze. V té době byl donucen svou zemi opustit po letech internace Josef kardinál Beran. Až do roku 1977 byl František Tomášek jen světícím biskupem pražským. Kardinálem byl jmenován papežem Pavlem VI. nejprve 24. 4. 1976 tzv. in pectore – tedy v srdci a tajně a komunistické úřady o tomto jmenování nevěděli.  Veřejnost se o tom, že má v Praze kardinála, dozvěděla až o více než rok později 27. 6. 1977.

Výstava ve Studénce dokumentuje také období, kdy se František kardinál Tomášek účastnil 2. Vatikánského koncilu i dvou konkláve. První zvolilo nejprve kardinála Albina Lucianiho papežem. Po krátkém pontifikátu Jana Pavla I. následně další konkláve jehož byl kardinál Tomášek opět členem, zvolilo papežem Janem Pavlem II. krakovského kardinála Karola Wojtylu. S ním se kardinál Tomášek osobně znal a jeho volba bylo pro něj povzbuzením pro biskupskou službu v totalitní zemi. „Volba papeže Jana Pavla II. byla rozhodujícím krokem v životě kardinála Tomáška. V Janu Pavlu II. získal oporu a sílu,“ dodal při kázání ve Studénce kardinál Dominik Duka.

Složitost situace vysokého církevního hodnostáře v době normalizačního Československa dokazuje osobní svědectví kardinála Duky ze setkávání s kardinálem Tomáškem. „Důvěřovat mohl jen vrátnému,“ zmínil kardinál Duka a dodal, že byl svědkem i chvíle, kdy byl František kardinál Tomášek rozhodnutý rezignovat. „Přišel jsem k němu do pracovny a on měl v odpadkových koších naházené všechny ty své čestné doktoráty a různé další dokumenty. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale řekl jsem mu. Otče kardinále, budete malovat? A dodal jsem: Ne, vy neodejdete, vy odsud budete odnesen na zádech nebo vynesen na prkně. A on mě objal. Nic neřekl, ale věděl jsem, že nerezignuje,“ prozradil při otevírání výstavy s názvem „To byl František kardinál Tomášek“ svou osobní velmi silnou vzpomínku kardinál Dominik Duka.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It