Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz byl na Zelený čtvrtek v katedrále Božského Spasitele hlavním celebrantem mše svaté se svěcením olejů - tzv. Missa Chrismatis. Bohoslužbu, při níž kněží obnovují své kněžské sliby, s ním koncelebroval pomocný biskup Martin David. První lavice katedrály zaplnilo více než 120 kněží, kteří působí v ostravsko-opavské diecézi. 

Biskup Lobkowicz během mše svaté posvětil liturgické oleje, které se užívají při udělování svátostí. Rozlišují se tři druhy svatých olejů - olej katechumenů, olej nemocných a křižmo. Ke křižmu se přidává balzám, zatím co ostatní svaté oleje jsou z čistého olivového oleje. Kněží si po bohoslužbě odvážejí nádobky s oleji do svých farností. Oleje jsou používány k udělování svátosti křtu, biřmování, svátosti nemocných a kněžskému a jáhenskému svěcení. 

Foto: Pavel Zuchnický

 

Pin It