Frýdek-Místek -  Frýdek s poutní m kostelem Navštívení Panny Marie se stal o víkendu 5.–7. dubna místem diecézního setkání mládeže BISCUP 2019. Hlavním tématem byla slova Panny Marie „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova,“ která pronesla v okamžiku setkání s archandělem Gabrielem v Nazaretě, když přijala roli Matky Spasitele.

O této nejdůležitější větě v dějinách lidstva mladí rozjímali při katechezích, společných modlitbách a bohoslužbách v bazilice minor. Sobotní mši svatou celebroval pro více než 500 mladých poutníků pomocný biskup Martin David. Na závěr setkání se s mladými při nedělní bohoslužbě setkal ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

Zázemím pro účastníky setkání se stala Základní škola Elišky Krásnohorské. Mladí zde nocovali ve školních třídách, stravovali se v jídelně a část programu prožívali přímo v tělocvičně. Katecheze a tematické přednášky probíhaly také ve farním kostele nebo farním sále. Organizátoři se v duchu motta setkání snažili mladým přiblížit krásu lásky, která se dokáže darovat v manželství, zasvěceném životě, pomoci druhým nebo k vlasti, jak o tom hovořil vojenský kaplan Petr Fiala. V nabídce byly také přednášky, které varovaly před její pokřivenou podobou. Dospívající si tak mohli vyslechnout rady odborníků na téma škodlivosti pornografie, domácího násilí nebo nebezpečí gender ideologie.

Sobotní večer bylo na programu setkání s pomocným biskupem Martinem Davidem. Mladí se jej mohli ptát na cokoliv a otec biskup se jim na všechny jejich otázky během půldruhé hodiny dlouhé diskuze snažil odpovědět. "Docela jsem se zapotil. Mladí se otevřeně ptali na všechno, co je zajímá. Objevovaly se otázky na sexuální zneužívání, postoje církve k homosexuálům nebo kde jsou hranice lidské svobody. Bylo vidět, že nad svou vírou přemýšlejí," uvedl biskup Martin. Překvapením pátečního večera bylo setkání s frontmanem frýdecko-místecké kapely Mirai - Miraiem Navrátilem. 

Největším zážitkem pro většinu účastníků však byly mše svaté v bazilice za doprovodu frýdeckých kapel Venimus a Didaché a společné ranní a večerní modlitby doprovázené hudbou. „Každá modlitba tady byla výjimečná a úžasná právě díky lidem, kteří na setkání přijeli,“ uvedl Petr Janošec z Frýdku. Michaele Mohylové z farnosti Místek se nejvíce líbila jednota mezi mladými, kteří na BiSCUP dorazili z celé diecéze. „Nejvíc mě zasáhla ta jednota, že jsme se mohli sjet z různých míst a společně se modlit. Když se sejde tolik lidí, chválí Boha a rozjímá, to se mi strašně moc líbilo. Bylo to naplňující.“

Biskup František Václav Lobkowicz se při svém kázání vrátil k mottu setkání a slovům Panny Marie, která do svého života přijala Božího Syna. Přítomným chlapcům a děvčatům, kteří se v budoucnu sami stanou rodiči, velmi důrazně připomenul téma úcty k počatému životu. „Nenechte si nikdy natlouct do hlavy, že máte právo si rozhodovat o svém těle. Z potratů nenarozených dětí se budeme jednou jako společnost velmi zodpovídat,“ apeloval na mládež biskup Lobkowicz, který na závěr mše svaté oznámil místo příštího diecézního setkání. BISCUP 2020 bude v Krnově a mladí během prvního sprnového týdne poznají také poutní místo Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně. Setkání mládeže před Květnou nedělí proběhnou v příštím roce v jednotlivých děkanátech. 

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It