Bílá - Osm bohoslovců ostravsko-opavské diecéze prožilo víkend se svým biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem v Bílé uprostřed beskydských lesů. Společný čas využili ke vzájemnému sdílení a modlitbě. „Víkend na Bílé v krásném zámečku arcibiskupa Fürstenberga jsme prožili v pohodě a musím konstatovat, že kluci to myslí jako vždycky se svým povoláním upřímně. Měl jsem možnost si s některými popovídat i soukromě. Bylo to moc fajn,“ prozradil biskup František. V sobotu se k nim také připojil pomocný biskup Martin, který šel se studenty na výlet.

„Víkend byl pro nás všechny velikým posílením po všech stránkách,“ uznává bohoslovec Patrik. „Načerpali jsme hodně duchovní síly ve dnech přípravy na Velikonoce a posílili jsme naše osobní vztahy s biskupy. Otec biskup František se nám postaral o duchovní program a taky o příjemnou přátelskou atmosféru. Otec biskup Martin s námi absolvoval výlet na Stezku Valašska na Pustevnách. Celé tři dny se nesly v přátelské atmosféře, za co oběma biskupům děkujeme,“ dodal. Víkend završili slavením mše svaté spolu s místními farníky v dřevěném kostele sv. Bedřicha.

Foto: Patrik Gordiak, Tomáš Staroba

Pin It