Slezské Rudoltice - Pomocný ostravsko-opavský biskup Mons. Martin David bude v neděli 24. března v 10.00 sloužit mši sv. v zámecké kapli sv. Josefa ve Slezských Rudolticích, a to u příležitosti 350 let vysvěcení této kaple.

 

Zámku ve Slezských Rudolticích se svého času přezdívalo Slezské Versailles. Byl znám v širokém okolí a navštívil ho např. i pruský král Fridrich II. V této době (18. stol., kdy byl v držení hraběte Alberta z Hodic) dosáhl zámek největší slávy. Po smrti hraběte však začala sláva zámku v rukou nových majitelů postupně upadat, až z někdejšího věhlasu nezbylo takřka nic. Za II. svět. války zde pak byl prováděn výcvik Hitlerjugend a po jejím skončení byl nakrátko sídlem MNV, poté vůčihledně chátral, až začal od 70. let sloužit jako skladiště zdravotnického materiálu a díky tomu byl i upraven do dnešní podoby. V r. 2004 přešel do správy obce, které pak byl v r. 2008 fyzicky předán. Dnes zde probíhají kulturní akce a budova je zpřístupněna veřejnosti.

Součástí zámku je i kaple sv. Josefa, kterou pochopitelně neminuly zásahy, jimiž v uplynulých desetiletích prošel celý zámek. V r. 2015 přikročila obec i k její rekonstrukci.

Z prostor kaple se musely vyklidit všechny nepůvodní konstrukce a vůbec vše, co do ní bylo za minulá léta nanošeno. Zároveň se do ní muselo nanosit to, co z ní bylo odneseno – původní barokní mobiliář zmizel neznámo kam, dochoval se jen kříž, který se před zničením podařilo zachránit a ke kterému v minulosti směřovaly kroky stovek poutníků z širokého okolí. Kříž, který podle německých pramenů obsahoval i třísku z kříže Ježíše Krista.

K jedinému pozůstatku bývalé výzdoby kaple byly v rámci výpůjčky z okolních kostelů, příp. z depozitáře krnovského muzea a ze zámku v Hradci nad Moravicí, pořízeny i další předměty, jako např. lustry či sochy. Všechny práce na obnově kaple byly zdárně dokončeny v r. 2016.

V tomro roce 2016 zde tak mohla být po dlouhých 80 letech sloužena mše sv. - sloužil ji tehdejší generální vikář Mons. Martin David, jenž se sem v neděli 24. 3. vrátí, aby u příležitosti 350 let od vysvěcení zámecké kaple sloužil v 10.00 děkovnou mši sv. i ke cti jejího patrona sv. Josefa.

Více o zámku najdete na stránkách jemu věnovaných, odkud je i ilustrační foto.

Pin It