Dolní Benešov/Stará Bělá - Ve dvou farnostech ostravsko-opavské diecéze probíhají v postním období lidové misie. Ve farnosti Dolní Benešov a Zábřeh je od neděle 24. do soboty 30. 3. 2019 povede FATYM z Vranova nad Dyjí a ve Staré Bělé od pátku 22. do neděle 31. 3. 2019 Misijní společnost sv. Vincence z Pauly.

Lidové misie jsou spolu s exerciciemi speciálním pastoračním prvkem v katolické církvi. Misie trvají zpravidla devět dní, během kterých se konají různá kázání a pobožnosti. Tyto misie se opakují jednou za 10–15 let a jejich cílem je obrácení k víře, přijetí a dodržování morálních zásad z toho vyplývajících, oživení života farností a prohloubení víry farníků.

P. Pavel Kuchař, farář z Dolního Benešova, k lidovým misiím ve farnosti napsal: „Jděte, posílám vás‘ – řekl jistý zajímavý muž na počátku našeho letopočtu. Jmenoval se Ježíš Kristus a tato slova řekl jako osobní poselství svým přátelům, kteří byli jeho učedníky. Oni tehdy asi nevěděli, co tato slova všechno obsahují a co všechno znamenají. Ale postupem času odhalovali kousek po kousku tento Mistrův výrok a jeho obsah. Poznali hodnotu Mistrova učení a rozhodli se, že tuto hodnotu nabídnou dalším a dalším. Dá se tedy říci, že se tehdy pustili do prvních lidových misií.

Běh života, radosti a starosti jednotlivců a rodin budou v týdnu Lidových misií probíhat na první pohled stejně jako jindy. Změnu nebo vytržení ze zajetých kolejí může zpozorovat pouze ten, kdo bude chtít a bude po tom toužit.

Přeji obyvatelům našeho města, aby ve svých plánech, tužbách a plánování času našli odvahu překonat tlak doby a trendů životního stylu a zkusili nastavit dlaň směrem k Tomu, který je Dárcem dobrých darů.“

Podrobný program: Dolní Benešov, Stará Bělá

Modlitba za misie

Milosrdný Bože, prosíme tě o tvé požehnání pro misie. Rozdávej své milosti, aby misijní obnova farnosti vedla všechny ke smíření s tebou i mezi sebou navzájem. Povzbuzení tvými slovy "proste a dostanete", prosíme tě o svaté oduševnění, o dar pravé lítosti a opravdovou změnu k lepšímu. Pronikej ohněm Ducha svatého srdce těch, kteří nechtějí přijmout tvou milost, a pomoz jim k obrácení. Ať Duch svatý osvěcuje misionáře, aby slovo, které budou hlásat, mělo spásný účinek. K tvým nohám, Matko Boží, skládáme celou misijní práci ve farnosti (název farnosti). Pomoz hříšníkům najít cestu k obrácení. Posilni slabé a přitáhni je všechny ke svému Synu Ježíši Kristu. Amen. Sv. Vincente z Pauly, patrone lidových misií, oroduj za nás.

Pin It