Odry - Studenti a pedagogové Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách již dolaďují detaily příprav na 26. ročník Celostátní přehlídky církevních škol v Odrách. Do města se sjedou studenti ze 23 škol z celé České republiky, aby před odbornou porotou a diváky předvedli své talenty. Bude se zpívat, tančit, recitovat, hrát divadlo i muzicírovat. Celkem je na programu 87 vystoupení. 

Součástí je přehlídky tradičně také bohatý doprovodný program, který zahrnuje výstavy, koncerty, divadelní představení a na závěr třídenní přehlídky také tradiční galaprogram sestavený z toho nejlepšího, s čím se studenti během přehlídky na pódiu Dělnického domu představí. 

První den 19. března - vernisáž 13 komiksů

Program začíná v úterý 19. března v 9.00 hodin vystoupení souborů z církevních základních škol. Chodby Dělnického domu v Odrách se na tři dny promění na výstavní galerii. Vernisáží bude zahájena výstava komiksů na téma "Ještě jsme ve válce - příběhy 20. století". K vidění bude 13 komiksů 13 špičkových českých a slovenských výtvarníků, kteří do grafické podoby převedli vyprávění 13 skutečných lidí. Strhující příběhy zavedou jejich čtenáře na válečnou frontu 2. světové války, do koncentračních táborů, komunistického kriminálu i k výslechům před Státní bezpečností. 

Druhý den 20. března - vzpomínka na studenta Jana Zajíce

Ve středu 20. března se před odbornou porotou postupně představí soubory i solisté ze středních církevních škol. Přehlídkový den začíná v 8.00 hodin. Vernisáží bude zahájena výstava fotografií zapůjčená z Vítkova, která připomene studenta Jana Zajíce. Průvodní slovo bude mít ředitel okresního archivu v Bruntále Mgr. Branislav Dorko, Ph.D. O hudební doprovod se postará schola Biskupského gymnázia Ostrava. 

Kulturou bude naplněn také večerní program. Od 20.00 hodin vystoupí v Dělnickém domě Divadlo JAMU Brno s představením "Srdce v prachu, oči planoucí". Ve stejnou dobu začíná v přímém přenose na televize Noe vysílaný Večer chval. Studenti se budou modlit v nových prostorách Domu mládeže. Večer chval povede školní kaplan P. Pavel Obr. 

Třetí den 21. března - mše svatá a galaprogram

Poslední den přehlídky čtvrtek 21. března se během dopoledne stihnou před porotou předvést poslední hosté. Po obědě má porota náročný úkol - sestavit z nejkvalitnějších vystoupení celovečerní galaprogram, který začíná v 17.00 hodin. Ještě před jeho začátkem se všichni účastníci přehlídky sejdou v 15.00 hodin v oderském farním kostele sv. Bartoloměje při mši svaté. Hlavním celebrantem bohoslužby bude ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. 

Foto: Nela Franková/Člověk a víra/Snímek z 25. ročníku přehlídky v roce 2018

Pin It