Opava – Ve staveniště se na téměř dva roky promění opavská konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie. Celková rekonstrukce kostela za 76,6 milionů korun bude největší investicí do obnovy sakrálních staveb v ostravsko-opavské diecézi.  Financování 95 % nákladů bude zajištěno z evropské dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Ukončení obnovy je naplánováno na říjen roku 2020.

Oprava cihlového zdiva

 „Obnovou projde kompletně celý vnější plášť konkatedrály včetně spárování cihelného zdiva, oprav omítek, výměny oken a restaurování kamenických a zámečnických součástí vnějšího pláště. Upraveno bude rovněž okolí kostela a obnoven odvod dešťových vod,“ uvedl projektový manažer ostravsko-opavského biskupství Miroslav Přikryl. 

Obnova a restaurování interiéru

Stavební a restaurátorské práce se dotknou také interiéru kostela. „Bude provedena kompletní výměna již nevyhovující elektroinstalace, kostel dostane nové vnitřní osvětlení a restaurovány budou kamenné a zámečnické prvky. Kostel bude také nově vymalován,“ doplnil Přikryl. Součástí projektu je vytvoření expozice ze severní předsíně konkatedrály, která bude zpřístupněna pro prohlídky. 

Bohoslužby v kostele sv. Vojtěcha

Staveniště bylo předáno v pondělí 11. března. Po dobu prací na rekonstrukci kostela bude konkatedrála celou dobu oprav uzavřena. Věřící budou využívat k bohoslužbám kostel sv. Vojtěcha na Dolním náměstí. Časy bohoslužeb, které platily v konkatedrále se beze změn přesunují do náhradního kostela. Mše svaté jsou v kostele sv. Vojtěcha slouženy od pondělí do čtvrtku vždy v 6.00 a v 7.00 hodin. V pátek v 6.00, 7.00 a v 18.00 hodin. V sobotu 7.00 a v 18.00 hodin. V neděli pak v 7.00, 8.30, 10.00 a v 18.00 hodin 

Financování z EU dotací a vlastních zdrojů

Celkové předpokládané náklady této náročné akce jsou ve výši 76,6 mil. Kč. Na realizaci celé akce se podařilo zajistit dotaci z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu, ve výši 71,8 mil. Kč. Zbývající částku ve výši 4,8 mil. Kč musí farnost zajistit z dalších zdrojů. Farnost v současné době žádá o podporu také Statutární město Opava ve výši 1,5 milionu korun.

Pin It