Strahovice - Biskup František Václav Lobkowicz bude v pátek 22. února sloužit mši svatou ve farnosti Strahovice na Hlučínsku. Při bohoslužbě, která začíná v 18.00 hodin, bude připomenuta mučednická smrt P. Richarda Henkese, SAC, který 22. února 1945 zemřel v koncentračním táboře Dachau. V současné době probíhá kanonizační proces, který se přiblížil blahořečení. Jeho jméno se objevilo 22. prosince 2018 na seznamu kanonizačních dekretů, které podepsal papež František.

Strahovice na Hlučínsku byly poslední farností, kde P. Richard Henkes SAC působil před svým zatčením. Farářem zde byl od roku 1941. Kromě plnění povinností s duchovní správou farnosti se věnoval vedení duchovních cvičení v Exercičním domě sv. Josefa v Branicích a kázal na různých místech v širokém okolí.

Jeho činnost však byla sledována a na základě udání byl 8. dubna 1943 zatčen gestapem a uvězněn v Ratiboři. Dne 10. července 1943 byl poslán do koncentračního tábora Dachau u Mnichova. Podle svých možností se snažil pomáhat těm nejpotřebnějším. Když zde na přelomu roku 1944/1945 vypukla tyfová epidemie, přihlásil se jako dobrovolník k ošetřování nemocných. Po třech měsících služby se také sám tyfem nakazil. Do pěti dnů od nákazy smrtelné nemoci podlehl.

Kostel sv. Augustina ve Strahovicích. Foto: http://www.hlucinsko.com

Pin It