Ostrava - Svátost pomazání nemocných přijalo při ranní mši svaté 11. 2. 2019 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě na 80 věřících. Hlavním celebrantem této bohoslužby v den liturgické památky Panny Marie Lurdské a Světový den nemocných byl pomocný biskup Martin David.

V promluvě povzbudil přítomné, aby nechali prázdnotu nemoci naplnit a proměnit Kristovou milostí stejným způsobem, jako byla proměněna voda ve víno na svatbě v Káně Galilejské.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra

Pin It