Příbor – Patron zamilovaných sv. Valentýn, je uctíván také v kostelích ostravsko-opavské diecéze. Na poutní slavnost zvou v neděli 17. února v Příboru do filiálního kostelíka sv. Valentina a bravantičtí do svého farního kostela. Kostel sv. Valentýna mají také v Háji ve Slezsku.

Patrocinium kostela oslaví v Háji ve Slezsku při nedělní mši svaté, která začíná v 9.00 hodin. Celebrovat bude místní duchovní správce P. Roman Dlouhý.

Mše svatá v Příboře začíná v 9.30 hodin a po jejím skončení bude možnost prohlídky kostela až do 14.00 hodin. Při poutní mši svaté se opět rozezní nedávno zrekonstruované barokní varhany.

V Bravanticích začíná poutní mše svatá od 10.30 hodin a celebrovat ji bude nemocniční kaplan P. Marek Žukowski. Zpěvem doprovodí schola z Opavy. Po mši sv. následuje společné setkání a občerstvení v místním kulturním domě.

Na snímku je kostel sv. Valentýna v Bravanticích, který nyní prochází rekonstrukcí. Foto: Farnost Bravantice

Pin It