Ostrava – V úterý 5. února byla v ostravské katedrále Božského Spasitele zahájena výstava „Milovat dobro a odporovat zlu“, která je věnována kardinálu Josefu Beranovi. Potrvá do 22. února. 

 

 

V bočních lodích ostravské katedrály bude možné až do 22. února zhlédnout výstavu věnovanou kardinálu Beranovi.

„Výstava na deseti panelech přibližuje životní mezníky kardinála Berana, zasazuje je do historických souvislostí a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči totalitním režimům 20. století – nacismu a komunismu. Putovní výstava vznikla v prosinci 2009 jako jubilejní akce k 40. výročí úmrtí pražského arcibiskupa Josefa kardinála Berana. Poprvé se veřejnosti představila v prostorách Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy,“ píše se o výstavě na webu https://www.ustrcr.cz.

 V naší diecézi už tato putovní výstava hostovala např. v Opavě či Novém Jičíně, možnost prohlédnout si jednotlivé panely měli i lidé za hranicemi diecéze, ba dokonce za hranicemi republiky, s to nejen ve Vídni při setkání krajanů. „Italská verze této výstavy se představila také na Papežské univerzitě Svatého kříže v Římě u příležitosti 100. výročí Beranova kněžského svěcení, v Miláně a na Teologickém institutu San Tommaso v sicilské Messině. V roce 2012 byla otevřena v Neapoli a v poutním domě Velehrad v Římě,“ píše se dále na webu.

 

Pin It