Olomouc - Komoru církevních lesů založili ve čtvrtek 24. ledna 2019 zástupci z řad správců církevních majetků z celé České republiky. Ustavující schůze se na ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc zúčastnilo šestnáct zástupců vlastníků církevních lesů. Nový spolek má název SVOL – komora církevních lesů v ČR, z.s. Součástí prvního jednání byla také volba předsednictva.  

,,Ustanovující schůze byla vyvrcholením ročního úsilí o sjednocení církevních subjektů spravujících církevní lesní majetky napříč celou Českou republikou. Jedná se tak o velmi důležitý krok ve vzájemné spolupráci a jednoznačný signál, že jsme nalezli společnou řeč, založenou na společných hodnotách,“ uvedl Ing. Petr Skočdopole, jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc a zároveň čerstvě zvolený předseda komory církevních lesů. 

Své zástupce v předsednictvu spolku mají i řeholníci. Na pozici místopředsedy byl zvolen Ing. Petr Bláha z Benediktinské hospodářské správy Břevnov. Třetím zvoleným členem předsednictva se stal Ing. Libor Konvičný z Biskupských lesů ostravsko-opavské diecéze. Celkem čítá seznam zakládajících členů komory na šestnáct církevních subjektů, vlastnících dohromady více než 130 tisíc hektarů lesní půdy.
Cílem komory je sdílení aktuálních informací, aktivní pomoc členům komory při řešení problematiky správy a hospodaření s lesním majetkem a jednotné prosazování oprávněných zájmů nestátních vlastníků v lesnické politice. 

,,Jako komora církevních lesů se na jaře staneme třetím pilířem Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL). Jako kolektivní člen SVOL budeme moci efektivněji pracovat v rámci SVOL, ale především výrazně posílit vyjednávací pozici SVOL vůči státu při projednávání oprávněných zájmů nestátních vlastníků lesa,“ vysvětluje Ing. Petr Skočdopole a dodává, že vnořením komory církevních lesů do SVOL vznikne organizace sdružující více jak půl milionu hektarů soukromých a obecních lesů.

,,Jedním z prvních kroků, který chceme v rámci nově vzniklé komory podniknout, bude tlak na řešení výše náhrad za újmy vlastníkům lesů, které vznikají při nařízením o omezení hospodaření v lese,“ uzavírá předseda SVOL – komory církevních lesů z.s. a jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Ing. Petr Skočdopole.

Foto: Arcibiskupské lesy a statky Olomouc

Pin It