Místek – Na společné setkání řeholníků a řeholnic u příležitosti 23. dne zasvěceného života pozval letos biskup František Václav Lobkowicz členy a členky řádů a kongregací do Místku. Setkání zahájí v sobotu 2. února v 9.30 hodin mše svatá ve farním kostele sv. Jana a Pavla. Záštitu nad Dnem zasvěceného života mají v tomto roce redemptoristé z farnosti Frýdek.

Program po mši svaté, na níž jsou zváni také místní farníci, bude pokračovat v prostorách Katolického domu v Místku. Přednášku pro řeholníky a řeholnice má od 11.00 hodin ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th. D., CSsR - generální sekretář ČBK. Svátečný den zakončí společný oběd.

Diecézní biskupové zvou v souvislosti s tímto svátkem všechny Bohu zasvěcené osoby působící v jejich diecézích ke společnému setkání. Členky a členové různých řeholních společenství, sekulárních institutů a jiných forem zasvěceného života spolu s biskupy děkují Bohu za dar duchovního povolání a prohlubují vztahy uvnitř církve - živoucího organismu, mystického Těla Kristova.

Tradice těchto setkání sahá do doby pontifikátu papeže Pavla VI. V roce 1997 byl 2. únor papežem Janem Pavlem II. oficiálně vyhlášen Světovým dnem zasvěcených osob.

Pin It