Vatikán – Kněz, který působil před svým odvlečením do koncentračního tábora Dachau ve Strahovicích na Hlučínsku, bude blahořečen. P. Richard Henkes SAC (1900-1945)  z kongregace pallotinů je na čerstvém seznamu kanonizačních procesů, který v sobotu 22. prosince schválil papež František.

Prefekt vatikánské Kongregace pro svatořečení, kardinál Angelo Beccia, převzal od Svatého otce celkem dvanáct dekretů. Kanonizační procesy se týkají  celkem tří žen a devíti mužů z řad duchovních a zasvěcených osob. Proces blahořečení je otevřen také u jednoho laika – starosty italského Turína z 1. poloviny 19. století. Více zde.

Právě na prvním z dekretů je jméno německého kněze Richarda Henkese SAC, který byl zavražděn z nenávisti k víře v koncentračním táboře Dachau, kde se přátelil s naším pozdějším, pražským arcibiskupem Josefem kardinálem Beranem, od něhož se učil českému jazyku. Jeho posledním působištěm byly totiž Strahovice na Hlučínsku, kde zahájil pastorační činnost v roce 1941. Kromě plnění povinností faráře se též věnoval exerciciím v exercičním domě sv. Josefa v Branicích a vystupoval jako kazatel na různých místech v širokém okolí.

Jeho činnost byla sledována gestapem. Na základě udání byl 8. dubna 1943 pro „pobuřování národa z kazatelny“ zatčen a 10. července poslán do koncentračního tábora v Dachau. „Jdu za svou cestou s Bohem,“ píše a pokouší se zde povzbudit sklíčené, pomoci hladovějícím. Učí se též česky – po válce chce zase působit na východě.

Když v prosinci 1944 vypukla v koncentračním táboře tyfová epidemie, byly některé vězeňské bloky (mezi nimi i „český“ blok č. 17) prohlášeny za uzavřené bloky smrti. Tehdy se P. Richard Henkes – vědom si náročných požadavků evangelia i rizik provázejících jeho rozhodnutí – přihlásil jako dobrovolný ošetřovatel k péči o nemocné a umírající. Mnohým tak daroval v posledních chvílích života jako člověk lidskou blízkost, mnohým jako kněz skrze svátosti blízkost Boží. Seznámil se zde i s P. Josefem Beranem, pozdějším pražským arcibiskupem a kardinálem, dalším z kandidátů na blahořečení.

Při své službě nemocným však P. Henkes sám smrtelně onemocněl a své nemoci 22. února 1945 podlehl. Jeho tělesné ostatky byly zpopelněny a popel tajně převezen mimo koncentrační tábor. V neděli 7. června 1945, v den 20. výročí jeho primice, pak byl popel tohoto mučedníka lásky k bližnímu, přirovnávaného k polskému knězi P. Maxmiliánu Kolbemu, slavnostně uložen do hrobu na hřbitově palotinů v Limburgu.

Právě z limburské diecéze pocházel. Narodil se 26. května 1900 v Ruppachu v Německu. Roku 1919 vstoupil do Společnosti katolického apoštolátu (SAC, zvaní též palotini) a dne 6. června 1925 byl v Limburgu vysvěcen na kněze. Jako učitel působil ve studijních zařízeních palotinů v Schönstattu a v Alpen, od r. 1931 pak v Horním Slezsku, ve městech Katscher (dnes Kietrz) a Frankenstein (Ząbkowice Śląskie).

V Limburgu se také začíná ve 21. století otevírat další kapitola jeho života. Na základě svědectví o životě P. Richarda Henkese se v neděli 25. května 2003 sešli v palotinském kostele Panny Marie v Limburgu čeští a němečtí kněží a věřící. Za účasti ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze pak biskup limburgské diecéze Franz Kamphaus zahájil diecézní proces o životě, ctnostech, smrti a pověsti svatosti služebníka Božího P. Richarda Henkese jako první krok směřující k jeho prohlášení za blahoslaveného. Diecézní proces byl uzavřen v lednu 2007 a dokumenty byly následně odeslány vatikánské Kongregaci pro blahořečení a svatořečení.

Pin It