Ostrava-Pustkovec – Dvě dekády již uplynuly od posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Původní filiální farnost Ostravy-Poruby je již deset let samostatnou jednotkou a oslavy prožívají místní věřící po celý kalendářní rok. Završením bude ve čtvrtek 6. prosince ohňostroj před kostelem a v sobotu 8. prosince slavnostní mše svatá s pomocným biskupem Martinem Davidem.

Ohňostroj a slavnostní mše svatá

Původně měl bohoslužbu u příležitosti 20. výročí od posvěcení kostela celebrovat osobně jeho světitel, diecézní biskup František Václav Lobkowicz. V sobotu 8. prosince však bude vést pohřební obřady zesnulého místeckého děkana Josefa Maňáka v kostele sv. Jana a Pavla v Místku. V pustkoveckém kostele jej proto zastoupí pomocný biskup Martin David. Mše svatá začíná v 10.00 hodin.

Dva dny před 20. výročí posvěcení kostela – ve čtvrtek 6. prosince 2018 se farníci setkají na mši svaté v 17.00 hodin a po ní si užijí ohňostroj na oslavu výročí. Petardy a světlice budou odpalovány na louce před kostelem okolo 18.00 hodiny.  

Historie kostela sv. Cyrila a Metoděje

Kostel svatých Cyrila a Metoděje patří mezi nové kostely, postavené po sametové revoluci. Se stavbou začal porubský farář Mons. Josef Gazda na podzim roku 1997 a kostel byl vysvěcen 8. prosince 1998 sídelním biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem. Od vysvěcení až do konce roku 2006 byl kostel filiálním kostelem farnosti Ostrava–Poruba. V souvislosti s množstvím aktivit kolem tohoto kostela a značné samostatnosti pustkoveckého společenství zřídil k 1. lednu 2007 biskup Lobkowicz samostatnou farnost Ostrava–Pustkovec a kostel svatých Cyrila a Metoděje se stal jejím farním chrámem.

Více o kostele a jeho historií a výzdobě najdete na www.farnostpustkovec.cz

Foto: Farnost Ostrava-Pustkovec

Pin It