Compiègne /Francie - Nebývalá radost zavládla mezi vojáky v pondělí 11. listopadu 1918, když se mezi ně donesla zpráva o kapitulaci německých vojsk. První okamžiky míru zachytily před 100 lety kamery a my se tak dnes můžeme podívat do tváří mužů, kteří si vychutnávají radost ze skončení čtyřletého krveprolévání. Reportéři zachytili přátelské setkání znepřátelených stran, vzájemné vyměňování čepic, obdarovávání cigaretami nebo pohřbívání poslední dělostřelecké šrapnely.

Jiné video z 9. listopadu 1918 zachycuje ještě poslední dny války, při níž mezi lety 1914-1948 padlo za oběť celkem 37 494 186 lidí. Na záběrech natočených u řeky Ypres se stahují z bojiště němečtí vojáci, kteří na bryčkách odvážejí poslední padlé a společně s vojáky prchají také civilisté.

Za příměří čekala německého politika smrt

Za konec světové války se pokládá a ve světě oslavuje 11. listopad 1918, kdy od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin), podepsané téhož dne v 5.05 hodin ráno německou generalitou ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk, francouzského maršála Ferdinanda Foche v Compiègne. Za německou stranu příměří podepsal Matthias Erzberger, který byl za tuto svou historickou roli zavražděn 26. srpna roku 1921 jednotkami Freikorps.

Rudý květ vlčího máku - symbol válečných veteránů

11. listopadu se slaví celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Jeho symbolem je květ vlčího máku, jenž vetknutý do klopy vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. Vlčí mák je symbolem válečných veteránů už od konce první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu.

Autor obrazu: Maurice Pillard Verneuil (1869-1942), Malíž zachytil aktéry podepsání příměří ve štábním vagóně dohodových vojsk. zdroj Wikipedie.cz

Videa: Youtube.com

Pin It