OstravaProti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy se vyslovili čeští a moravští biskupové a lidé se je snaží podpořit svými podpisy pod petici adresovanou poslancům Parlamentu České republiky. Prvních 993 podpisových archů s 12,5 tisíci podpisy si již 3. října převzala předsedkyně petičního výboru prof. JUDr. Helena Válková CSc. K dnešnímu dni jich je již 16 tisíc a stále je možné petici podpořit. Podpisy se sbírají až do 30. listopadu.

Proč je důležité se tématem zabývat?

Iniciátoři petice se snaží mezi lidmi šířit informace o negativních dopadech tzv. Istanbulské úmluvy na manželství, rodinu a celou společnost. Především jde o boj proti tzv. gender ideologii, která by ratifikací mezinárodní smlouvy dostala ze strany státu nebývalou podporu. Téma tzv. Istanbulské úmluvy bude ve čtvrtek 15. listopadu programem odborné konference, kterou připravuje Moravskoslezská křesťanská akademie ve spolupráci s ostravsko-opavským biskupstvím.

Autoři petice sdružení v zapsaném spolku Středoevropská Inspirace vyzývají poslance, aby nedali souhlas s ratifikací Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známé jako Istanbulská úmluva, neboť je pro naše země nepotřebná a ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Narušuje princip spravedlnosti, nejvyšší hodnoty právního státu.

Cíle odpůrců ratifikace tzv. Istanbulské úmluvy

Hlavním cílem iniciátorů petice je oslovit co nejvíce lidí, kteří by aktivně bojovali proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy. „K tzv. světským zbraním, které můžeme využít, patří mj. podpis pod petici, mluvení o hodnotě manželství, rodiny, příklad vlastního života a věřící lidé můžou navíc využít tzv. duchovní zbraně, ke kterým patří především modlitba a půst,“ uvádějí na svých internetových stránkách https://www.zachovejmetradicnirodinu.cz

Už jen do konce listopadu 2018

Kdo svůj podpis k petici ještě nestačil připojit, má možnost ještě pár týdnů. Sběr podpisů trvá už jen do konce listopadu. Podepsané archy se zasílají na adresu: Mgr. Nina Nováková, Tyršova 698/7, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Podpisový arch petice je k dispozici ke stažení zde.

Pin It