Diecéze – Také letos si věřící na řadě míst ostravsko-opavské diecéze připomenou jednoho z nejznámějších světců raného období Církve – sv. Martina. Někde bude připraven i odpolední doprovodný program, někde přijede sv. Martin osobně na bílém koni.

 

První farností, kde si sv. Martina připomenou, budou Tošovice. Samotná poutní mše sv. je naplánovaná sice až na neděli 11. 11. v 11.00, avšak již v pátek po mši sv. začínající v 17.00 projde touto obcí Svatomartinský průvod.

 

V sobotu 10. 11. se koná pouť ke sv. Martinovi v Bohušově na Osoblažsku, začne v 10.00 a sloužit ji bude P. Alfréd Volný, ředitel Teologického konviktu v Olomouci.

 

V časové posloupnosti svatomartinských slavností bude následovat Šenov u Nového Jičína. Taktéž v sobotu zde bude v 16.30 ochotníky představena scénka ze života sv. Martina a po ní bude následovat adorace a na závěr se všichni mohou těšit na prostřený stůl se svatomartinskou husou. Poutní mše svatá začíná v neděli 11. 11. v 10.15 hodin.

 

Další poutě ke sv. Martinovi budou už záležitostí čistě jen neděle 11. listopadu:

V tento den se pouť uskuteční v Dolním Benešově, kde budou mše sv. slouženy v 7 a 10 h. V 16.00 pak následuje Svatomartinský koncert, na němž vystoupí Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem.

 

Rovněž dvě poutní mše budou moci prožít ti, kdo zavítají v neděli 11. 11. do dolního kostela ve Frenštátu p/R. Jejich začátek je stanoven na 7.30 a 9.00. Odpoledne budou v 15.00 hod. následovat a svátostné požehnání.


A do třetice budou dvě poutní svatomartinské mše sv. slouženy ve Skalici, a sice v 8.30 a 10.00.

 

Po poutní mši sv. začínající v 10.00 a sloužené P. Tomášem Mlýnkem přijede před farní chrám v Krnově zhruba v 11.15 sám sv. Martin na svém proslulém bílém koni. Proběhne zde scénka, při níž sv. Martin dá půlku svého pláště mrznoucímu žebrákovi.

 

V 10.30 pak začne pouť ke sv. Martinovi v Pusté Polomi, která ale neskončí závěrečným požehnáním, ale bude pokračovat v 15.00 kulturním odpolednem na asfaltovém hřišti vedle školky, kde bude k vidění rovněž scénka ze života sv. Martina, po ní pak projde obcí průvod a po návratu ke školce bude na programu posezení s možností zakoupení občerstvení.

 

Poslední mší ke cti sv. Martina bude ta v nedávno zrenovované kapli na Nových Dvorech u Bílovce, která má začátek stanoven na 15.00.

 

 Krom poutních bohoslužeb zavítá sv. Martin rovněž do Dětmarovic, kde bude čekat na věřící vycházející z kostela ze mše sv. začínající v 9.15. I zde proběhne scénka z jeho života s naučným podtextem.

Pin It