Hukvaldy - U hájenky v oboře Hukvaldy se v pondělí 5. listopadu sešli zaměstnanci Biskupských lesů s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem. Poprvé se podobné setkání uskutečnilo v roce 2014 krátce po navrácení obory Hukvaldy církvi. Od té doby se v ní mnoho změnilo. Opravily se objekty sloužící myslivecké činnosti, ale také oborní zeď. Návštěvníci lesoparku mohou využít k občerstvení stylovou restauraci a při cestě na zříceninu hradu pohladit novou lišku Bystroušku.

Na úvod pozdravil shromážděné kolegy, kteří na Hukvaldy přijeli z Lesní správy Ostravice i Lesní správy Vrbno pod Pradědem ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný. Setkání se zúčastnili také lesníci, kteří spravují Farní lesy a oborníci z Hukvald. „Biskupské lesy už je nějaká značka, a to je i vaší zásluhou,“ poděkoval shromážděným lesníkům biskup František Václav Lobkowicz, který se na setkání oblékl do mysliveckého stejnokroje.

Jak se od roku 2014 proměnila obora Hukvaldy, referoval oborník Milan Koutný. "V srpnu roku 2016 byla započata rekonstrukce oborní zdi. Následovala oprava vstupní brány, vybudování nové hospůdky se sociálním zařízením pro veřejnost, oprava budov v oboře, výstavba nové haly pro zázemí obory, oprava garáží, stájí, mysliveckých zařízení a založení ovocného sadu,“ uvedl oborník Koutný, který připomenul také aktivity v oblasti lesní pedagogiky, zapojení do turistického ruchu a loňské oslavy 450. výročí obory Hukvaldy.

Výsadbou lípy republiky v oboře nedávno pamatovali také na oslavy 100. výročí od založení samostatného státu. Oborník rovněž spočítal, kolik se za čtyři roky ulovilo v oboře daňků, kanců a jak se činily místní včelky při tvorbě medu. „Ulovilo se 322 kusů dančí zvěře, z toho 115 kusů daňků. V rybářství jsme vyprodukovali 58 metráků tržních ryb, 21 metráků kaprů a amurů. Naše včelky vyprodukovaly 837 kg medu, který slouží k prodeji a prezentaci obory,“ uvedl Milan Koutný, který hostům z ostatních lesních správ zajistil lukostřelbu.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It