Diecéze - Také na poslední dva měsíce v roce 2018 připravilo Centrum pro rodinu a sociální péči při Biskupství ostravsko-opavském řadu akcí pro seniory. Ti si mohou vybrat z nabídky, v níž nechybí tradiční Lectio divina, přednášky nebo i duchovní obnova. Na některé z akcí je třeba přihlásit se s předstihem.

 

Přijměte pozvání na některou z akcí pořádaných Centrem pro rodinu určených v první řadě seniorům, ale nejen jim. Nepopásněte příležitost k setkání či k nabytí nových vědomostí. Těchto příležitostí je do konce roku hned několik a zde je jejich výčet:

Listopad

V úterý 6. 11. 2018 se v Ostravě na biskupství koná od 9 hod. pravidelné setkání Klub aktivních seniorů, které je ale otevřené i dalším zájemcům. Téma bude „dušičkové“: Blahoslavený Karel Spinola, patron duší v očistci.

Ve středu 7. 11. 2018 od 9 hodin bude možné setkat se na faře ve Frýdlantu n. O. u Písma svatého, konkrétně u Ježíšových podobenství. Řeč bude o podobenství O boháči a Lazarovi.

Dne 15. 11. 2018 proběhne v Ostravě na biskupství od 9 hod. přednáška v rámci Akademie pro třetí věk. O svých cestách po Vietnamu a Kambodži bude přítomným vyprávět P. Mgr. Jan Linhart. Vyprávění bude doplněno o promítání fotografií z cest.

Poslední akce měsíce listopadu proběhne 21. 11. 2018 opět na biskupství od 9 hod. Je to setkání nad biblickým textem „Lectio divina“, které vede P. Mgr. Roman Janáč. S sebou si vezměte Nový zákon.

Prosinec

Ve středu 5. 12. 2018 od 9 hod. bude na faře ve Frýdlantu n. O. na pořadu další setkání na téma Ježíšova podobenství. Tentokrát čeká účastníky zamyšlení nad podobenstvím O farizeovi a celníkovi, ale i nad vlastními postoji při modlitbě.

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 v Ostravě na biskupství od 9 hod. bude již tradiční „Setkání u adventního věnce“. Na programu je mše sv., přednáška, sv. smíření; duchovně nás bude provázet P. Petr Šustáček. Přihlášky do 30. 11. 2018 M. Göttlicherová, tel. 731 534 062 nebo  L. Kaňoková, tel. 734 876 497. přijít můžete samozřejmě i bez přihlášení.

Dne 12. 12. 2018 pak seniory čeká Adventní duchovní obnova, a sice ve Frýdlantu n. O. na faře a v kostele sv. Bartoloměje.

Program obnovy: začíná mší sv., v 9 hodin v kostele sv. Bartoloměje. Po ní následuje přednáška na faře a malé občerstvení (káva, čaj). Bude také možnost svátosti smíření a adorace. Duchovně bude seniory provázet P. Mgr. Josef Novák st., CSsR. Přihlášky do 8. 12. 2018. M. Göttlicherová, tel. 731 534 062 nebo L. Kaňoková, tel. 734 876 497. Přijít můžete opět i bez přihlášení.

Vánočně pak seniory naladí poslední setkání Akademie pro třetí věk, které se uskuteční ve čtvrtek 13. 12. 2018 v Ostravě na biskupství od 9 hod. Jeho téma zní: „Advent a vánoční svátky o století zpátky“, lektor ThLic. PhDr. Marek Matějek, Ph.D. Th.D. Nenechte si ujít toto krásné povídání a přijďte se vánočně naladit.

 

 

 

Pin It