Ostrava-Přívoz - Při mši svaté 31. října projdou přívozským kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie např. sv. Anežka Česká, sv. Jiří či sv. Václav. Půjde o průvod svatých v podání dětí farnosti, která tak tímto netradičním způsobem oslaví svátek Všech svatých připadající na další den a zároveň vytvoří i protiváhu obludnému halloweenu. 

 

Přívozský průvod svatých má být určitou protiváhou halloweenu, který se bohužel slaví i v některých křesťanských rodinách. V Ostravě-Přívoze budou tomuto „svátku“ čelit uspořádáním průvodu svatých. Při mši svaté 31. října, tedy v předvečer svátku Všech svatých, se děti zapojí do průvodu svatých. Starší děti si vybraly některého ze svatých nebo blahoslavených, kterého budou představovat a přestrojí se za něj. V průvodu tak vedle sebe půjde např. sv. Tezea z Kalkaty, sv. Cecílie, sv. Metoděj, sv. Petr a Pavel či indiánská světice sv. Kateřina Tekakwitha. Menší děti půjdou za anděly.

Aby se svatí neopakovali a bylo jich zastoupeno co možná nejvíce, probíhalo několik dní přihlašování na farních stránkách, kam rodiče zapisovali své dítě s příslušným světcem, kterého měly představovat. Všichni včas přihlášení svatí (do 27. října) byli v kostele zařazeni do výstavy svatých, jež bude později doplněna o aktuální fotografie svatých – v přestrojení dětí. 
Přípravné setkání onoho 31. října s dětmi bude na faře od 16.40 hod. V 17.00 začne mše svatá s představením svatých, průvodem svatých k pomníku a modlitbou a 
cca 18.30 bude zakončení na faře. Pro ostatní bude v kostele od 18.30 do 22.00 adorace.

 

Pin It