Ostrava – Biskup František V. Lobkowicz udělil v sobotu 6. 10. v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu přes čtyřiceti biřmovancům svátost křesťanské dospělosti. Slavnost s nimi prožívala celá farnost, která je provázela také modlitbou.

Foto: Pavel Motan

 

Pin It