Příbor - Téměř po sto letech se do příborského kostela sv. Valentina vrátily varhany, které v roce 1798 postavil varhanář Joseph Sebastian Staudinger z Andělské Hry u Bruntálu. Nové varhany v hodnotě více než 5 milionů korun požehnal v neděli 30. září pomocný biskup Martin David.

Původní nástroj sloužil v piaristickém kostele až do roku 1920. „Tehdy byly varhany odstraněny a nahrazeny malým nástrojem z učitelského ústavu,“ uvedl diecézní organolog Jiří Krátký. Náhrada to však nebyla plnohodnotná. „Varhany to byly malé, a jejich nekoncepční zvětšování jim rozhodně neprospělo,“ vysvětlil organolog. Farnost Příbor se proto rozhodla postavit varhany nové, které budou restaurátorskou rekonstrukcí původních Staudingerových varhan.

Varhany postavila varhanářská dílna Petra Dlabala a Borise Mettlera z Bílska u Litovle, polychromie a řezby mohutných varhanních skříní restauroval akademický malíř Peter Stirber z Prahy. Investice byla možná díky velkorysému daru 3 miliony korun, jež poskytlo Družstvo Katolický spolkový dům v Příboře. Milionovou dotaci poskytlo Ministerstvo kultury ČR. Téměř šest set tisíc korun získala farnost od 246 dárců, kteří si adoptovali jednotlivé varhanní píšťaly.

Foto varhan: Jiří Krátký, diecézní organolog

Foto ze žehnání a mše svaté: Stanislava Slováková

 

Pin It