Opava - O víkendu 21.–23. září oslaví Kongregace Dcer Božské Lásky 150 let své existence. V opavském Marianu, kde sestry této kongregace působí, začne víkendový program mší sv., kterou odslouží opavský děkan P. Jan Czudek, sobota bude ve znamení odborné konference zaměřené hlavně na historii kongregace a v neděli stane u oltáře kaple Božského srdce Páně v Marianu pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David.

 

Kongregaci Dcer Božské Lásky – Filiae Divinae Caritatis (FDC) založila 21. listopadu 1868 Boží služebnice Matka Františka Lechnerová. Kongregace má kontemplativně-apoštolské zaměření a její apoštolát má sociální, vychovatelský, pastorační ráz. Matka Františka založila kongregaci s úmyslem tišit duchovní i tělesný hlad chudých a zachraňovat jejich duše. Brzy se ukázalo, že podobnou touhou hoří řada dalších žen a dívek. Kongregace se začala zdárně rozvíjet a jen do roku 1893 čili v průběhu prvních 25 let trvání kongregace otevřela Matka zakladatelka 32 domů pro služebná děvčata, sirotky a staré lidi po celém C. a K. mocnářství. Ani po její smrti se růst kongregace nezastavil, ba naopak pokračoval, o čemž svědčí 52 nově založených domů do roku 1919, tedy za zhruba stejné časové období. Ještě před rozbitím habsburské monarchie vykročila kongregace i za její hranice a dnes sestry působí ve 20 různých zemích po celém světě, např. v Albánii, Bolívii či Ugandě. Mají ve svých řadách i blahoslavené sestry, známé jako tzv. Drinské mučednice.

S mottem kongregace „Konat dobro, dávat radost, činit šťastným a vést k nebi“ působí dcery Božské lásky i v České republice, konkrétně v Jiřetíně pod Jedlovou, Praze a Opavě. A právě v tomto slezském městě oslaví 150 let trvání své kongregace, během nichž vykonaly více než mnoho dobrého. To zčásti připomene sobotní část programu, jehož náplní bude odborná konference tematicky zaměřená především na historii kongregace. Vystoupí na ní kupř. emeritní generální představená Kongregace s. Lucyna Mroczek či Miloš Doležal, autor knihy o P. Josefu Toufarovi. Oslavy vyvrcholí nedělní mší sv., kterou bude v kapli Božského srdce Páně v Marianu sloužit Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský.

Více o kongregaci najdete na jejím webu, kde v sekci Pozvánky najdete i podrobnosti o programu oslav včetně bližších informací o pátečním koncertu a sobotní konferenci.

Ilustrační foto - perokresba Mariana převzata z webu kongregace.

Pin It